Nečekejte na motivaci před vlastní činností - pusťte se do práce a motivace se dostaví!

Autor citátu: A.A Lazarus     Kategorie: práce

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie práce

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle | Detail citátu

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. Dan Savage | Detail citátu

Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění. Zig Ziglar | Detail citátu

Skvělá práce dodá vašemu životu vzrušení a smysl. Nesprávná práce váš život vyčerpá. Jack Welch | Detail citátu

Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci. Milan Růžička | Detail citátu

Práce odkládaná nebývá dokonaná. Moravská přísloví | Detail citátu

Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit. Plútarchos | Detail citátu

Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennějším. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Nikde není práce bez zisku, ani zisku bez vynaložené práce. Titus Livius | Detail citátu

V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci. France Anatole | Detail citátu

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci. Friedrich Schiller | Detail citátu

Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených. John C. Maxwell | Detail citátu

Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. N.N. | Detail citátu

Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - strom a dílo - plody. Arabské přísloví | Detail citátu

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Kat se neptá po smyslu své práce. Stačí mu uznání veřejnosti. Ivan Fontana | Detail citátu

Práce je příliš významnou součástí života na to, aby se v ní člověk trápil. Jack Welch | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Dejte lidem práci, která je pro ně výzvou. Jak přijdete na to, která to je? Docela jednoduše. Zeptejte se jich. Joseph O'Connor | Detail citátu

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni. Adam Smith | Detail citátu

V dnešním firemním světě je pouze omezená poptávka po výjimečnosti. Daleko,daleko větší je poptávka po průměrnosti. Paul Arden | Detail citátu

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím. Baťa Tomáš | Detail citátu

Ustavičná práce se usnadňuje návykem. Démokritos | Detail citátu

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. Jakub Arbes | Detail citátu

Práce člověka živí, zahálka maří. Ruská přísloví | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínská přísloví | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat. Henry Ford | Detail citátu

Práce dokáže vyléčit všechno. Ernest Hemingway | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Z jedné strany veďte, z druhé řiďte. Stephen R.Covey | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom, že lidé se více starají než pracují. Robert Frost | Detail citátu

Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho! Italské přísloví | Detail citátu

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano. Zig Ziglar | Detail citátu

Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání. Stendhal | Detail citátu

Někteří lidé se zapojují do práce s olympijským heslem - účast je důležitější než výsledek. Alexi Andrejev | Detail citátu

V blízkosti chyb rostou úspěchy. Brecht Berthold | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africká přísloví | Detail citátu

Starý dům a mladá žena - hojnost práce zaručena. Holandská přísloví | Detail citátu

Vyhýbal se práci tak nešikovně, že vždycky na nějakou narazil. Lech Przeczek | Detail citátu

I práce sama je rozkoší. Marcus Manilius | Detail citátu

Odpočinek je koření práce. Plútarchos | Detail citátu

Manipulace je ovlivňování za účelem mého osobního prospěchu. Motivace je ovlivňování za účelem společného prospěchu. Fred Smith | Detail citátu

Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak vydělat peníze. N.N. | Detail citátu

Rozdělená práce bude kratší. Marcus Manilius | Detail citátu

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.