Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat.

Autor citátu: Adolf Heyduk     Kategorie: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie láska

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Láska založená jen na citech má nejkratší trvání, neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city. Mahler Zdeněk | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. Antal Stašek | Detail citátu

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. Heinrich Böll | Detail citátu

Láska je lovec, dívka je laní a laň se lovci neubrání. N.N. | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska přináší jen samý nepokoj a strach. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Jeden člověk má dost místa i v rybím žaludku, kdežto pro dva bývá příliš malá i nejnádhernější země. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Buď rozum nebo láska - nikdy ne obojí. Alfred Tennyson | Detail citátu

V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem. Earl Nightingale | Detail citátu

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti. Samuel Butler | Detail citátu

Láska je slepá, proto milujeme tmu. Guitry Sacha | Detail citátu

Láska, to je krok za krokem ustupovat od svých ideálů o svém protějšku. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany! Jsou to : sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Aldington Richard | Detail citátu

Pochybná láska - pochybný život. Friedrich Schiller | Detail citátu

Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie. Šalda František Xaver | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva? Stendhal | Detail citátu

Co milujeme povrchně, snadno si znechutíme, když v tom dlouho nedosahujeme úspěchu. Od toho však, co milujeme z hloubi své duše, nás nemůže odradit nic na světě. Herbert Casson | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. N.N. | Detail citátu

Zkušenost v lásce je jen fikce, protože velká láska vylučuje jakoukoliv zkušenost. Georg Foerster | Detail citátu

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. Oprah Winfrey | Detail citátu

Chceš-li být milován, miluj. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Láska pro sebe vyžaduje v lidské duši hodně místa a musí něco zničit, aby se tam mohla uvelebit. Jean Dutourd | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení. Oldřich Mikulášek | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sebe nepoznává. Casanova Giacomo Girolamo | Detail citátu

Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí. Josef Čapek | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Láska je příliš drahá věc. Přišel-li jsi k ní lacino, oklamal jsi sám sebe. Graham Greene | Detail citátu

Láska je vlastně pociťováním rozkoše z toho, že se srdce milenců vzájemně stěhují z jednoho těla do druhého. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Paul Jean | Detail citátu

Láska je pyšný a svěží kvítek, věnčící a završující život individua. Ale jako všechny ostatní květy i ona musí být rozvinuta jednou stranou, a to tou lepší, ke společnému nebi. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Je spousta věcí na světě, které nikdy nepochopím. Na prvním místě je žena. Karel Dlouhý | Detail citátu

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. Shakespeare William | Detail citátu

Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Jean Dutourd | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.