Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je starší, tím je pro svého muže zajímavější.

Autor citátu: Agatha Christie     Kategorie: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie čas

Nic nedělat a vydělávat hodně peněz - tak si mladý člověk představuje ideální kariéru. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, jsou-li vybízeni k něčemu jinému. Helen Rowlandová | Detail citátu

Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou. A staří chtějí být nevěrní, a nemohou. Oscar Wilde | Detail citátu

Mladé ženy jsou každá jiná, staré všechny na jedno kopyto. William Blake | Detail citátu

Minulost oživovaná vzpomínkami je hrozbou do budoucnosti. N.N. | Detail citátu

Je pravda, že v případě starých mužů zatížených na zajíce všechno závisí na těch mladých. Já bych taky chtěla mít kolem sebe spoustu mladých mužů, ale záleží to na nich. Stella Zázvorková | Detail citátu

Člověk musí mít budoucnost v mysli a minulost v aktech. Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem. Proto tolik touží po lepší budoucnosti a koketují tolik s přítomností. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Starý člověk chutná po mladém. Německá přísloví | Detail citátu

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Čas je nejlepší soudce a trpělivost nejlepší mistr. Guy de Pourtales | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Když jsem byl mladej, tak jsem byl blbej. Moc jsem si myslel. Naštěstí jsem to neříkal nahlas. Kdybych to vykřikoval, tak ozvěna by mě děsila dodnes. Josef Saudek | Detail citátu

Čas je strašně relativní pojem. Karel Čapek | Detail citátu

Čas jsou peníze? To museli objevit někde jinde - my na to nemáme ani čas, ani peníze. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemáte-li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou budoucnost. Theodore Dreiser | Detail citátu

Stárnutí není než zlozvyk, na který nemá opravdu zaměstnaný člověk čas. André Maurois | Detail citátu

Nešlo by naši velkou dobu rozměnit na hodiny a přidat každému trochu času? Gabriel Laub | Detail citátu

Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě malý kluk. Ludwig Börne | Detail citátu

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky. Francois Mauriac | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let. Françoise Rosayová | Detail citátu

Staří jsme - ale jsme chytří? Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!" William Shakespeare | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Jiří Žáček | Detail citátu

Žijeme v době, kdy dvacetiletí mohou psát paměti. Vanessa Redgraveová | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Latinská přísloví | Detail citátu

Stáří přináší ztroskotání. Charles de Gaulle | Detail citátu

Umění není stárnout, umění je to snášet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Oscar Wilde | Detail citátu

Být ve dvaceti chytřejší než celý svět - znamená prostě být mladý. Po třicítce být moudrý - znamená stárnout. Gabriel Laub | Detail citátu

Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš názor na minulost. Bohuslav Martinů | Detail citátu

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější - čas. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žhavost mládí nemá k spasení o nic dále než vlažnost stáří. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Minulost je koulí na noze, kterou člověk vláčí za sebou. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu. Charles Richet | Detail citátu

Budoucnost je něco, kam se každý z nás dostane rychlostí 60 minut za hodinu, a to bez rozdílu, kdo to je a co udělá. Clive Staples Lewis | Detail citátu

Mládí nikdy nepočítá s tím, že je mladé. Jean Dutourd | Detail citátu

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. Čínská přísloví | Detail citátu

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Minulost? Neexistuje! Byla! Theodor Fontane | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek | Detail citátu

Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme. Anna Seghersová | Detail citátu

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška. Josef Čapek | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.