Štěstí je tím větší, čím méně si je člověk uvědomuje.

Autor citátu: Alberto Moravia     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Štěstí je jako slunce: usměje se na nás, ale pak zapadne. Italské přísloví | Detail citátu

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. Alfred de Vigny | Detail citátu

Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. Carmen Sylva | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

Chováme se, jakoby pohodlí a luxus byly největšími hodnotami. A přitom nám ke štěstí stačí jen nadšení. Charles Kingsley | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. České přísloví | Detail citátu

Být šťastný znamená mít to, co srdce potřebuje. Jörg Zink | Detail citátu

Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným. Émile Zola | Detail citátu

O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví. Marie Pujmanová | Detail citátu

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Mantegazza | Detail citátu

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. John Lennon | Detail citátu

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Štěstí je tichý host - všimneme si jej, až když odchází. Pierre-Henri Decourcelle | Detail citátu

Štěstí není ani mimo nás, ani v nás - je v Bohu. Pascal Blaise | Detail citátu

Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou. Chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou. Chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou. Polynéské přísloví | Detail citátu

Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. N.N. | Detail citátu

Štěstí je jako sklo: jak snadno se rozbije! Německé přísloví | Detail citátu

Nemůžeme být všichni šťastni. Na světě není tolik štěstí. Dušan Radovič | Detail citátu

Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat? Robert Walser | Detail citátu

Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. Alfred Binet | Detail citátu

Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena. Epikúros | Detail citátu

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Budha | Detail citátu

Štěstí je rozkoš bez pokání. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě. Makarenko Anton Semjonovič | Detail citátu

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman | Detail citátu

Štěstěna umí zatočit zejména s těmi, které si oblíbila. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí je trvalým a odůvodněným pocitem uspokojení ze života. Dorothy Thompsonová | Detail citátu

Hluboký pád přivodí často největší štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Člověk by si měl rozmyslet, zda chce být volem jen kvůli tomu, aby si na něho mohlo štěstí sednout. N.N. | Detail citátu

Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho, kdo myslí. Jonathan Swift | Detail citátu

Není horší cesty za štěstím než hýření ve vybrané společnosti, neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci. Pascal Blaise | Detail citátu

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí. Albert Einstein | Detail citátu

Jak prostá a skromná věc je štěstí: sklenice vína, pečený kaštan, titěrný ohníček, zvuk moře. Kazantakis Nikos | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. William Shakespeare | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke | Detail citátu

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu, štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Kdo honí štěstí, sám je štván. Alois Jirásek | Detail citátu

Toho kdo má štěstí můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Tuwim Julian | Detail citátu

Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila. Pascal Blaise | Detail citátu

Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí. Anatolij Jevgenjevič Karpov | Detail citátu

Nelze být šťasten v každém ohledu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. Bruno Giordano | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.