Přátelství dvou žen je úkladem proti té třetí.

Autor citátu: Alphonse Karr     Kategorie: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie přátelství

Přítel je člověk, u něhož si můžeme být jisti, že se na nás spoléhá. François Périer | Detail citátu

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Opravdové přátelství skoncuje se závistí a opravdová láska s přelétavostí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane. N.N. | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve 4 hodiny ráno. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. Anglická přísloví | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africké přísloví | Detail citátu

Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející. Titus Livius | Detail citátu

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. Menandros | Detail citátu

Přátelství je zasnoubení dvou duší. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Dočtete se, že máte odpouštět svým přátelům, ale nikdy se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům. N.N. | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé nedovolí nám spadnout i když ztratíme křídla. Kavanová Sabina | Detail citátu

Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě. Romain Rolland | Detail citátu

Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit. Lawrence David Herbert | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel: člověk, který ti škodí zcela nezištně. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

S přáteli je to jako s melouny: musíme to stokrát zkusit, než najdeme jeden dobrý. Claude Mermet | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. České přísloví | Detail citátu

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá. N.N. | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátelé. Anglické přísloví | Detail citátu

Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou? Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného. Pierre Bonnard | Detail citátu

Přátelé jsou dobrá věc - za předpokladu že je nepotřebujeme. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe. Slovinská přísloví | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzská přísloví | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Francis Bacon | Detail citátu

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. Honoré de Balzac | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Božena Němcová | Detail citátu

Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství. Gaius Sallustius Crispus | Detail citátu

Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají. N.N. | Detail citátu

Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami. Phahotep | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. Japonská přísloví | Detail citátu

Koně poznáš v horách, přítele v nouzi. Mongolské přísloví | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. Turecká přísloví | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos | Detail citátu

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností. Friedrich Schiller | Detail citátu

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli. Arenus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.