Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.

Autor citátu: André Maurois     Kategorie: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie přátelství

Přátelé jsou jako andělé nedovolí nám spadnout i když ztratíme křídla. Kavanová Sabina | Detail citátu

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. N.N. | Detail citátu

Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Aristoteles | Detail citátu

Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství. John Davison Rockefeller | Detail citátu

Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni. Twain Mark | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Mark Twain | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Opravdové přátelství skoncuje se závistí a opravdová láska s přelétavostí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabské přísloví | Detail citátu

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti. William Shakespeare | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě. Romain Rolland | Detail citátu

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele! Avicenna | Detail citátu

Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. Francis Bacon | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Sobectví je jed každého přátelství. Honoré de Balzac | Detail citátu

Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou. Stefan Garzyňski | Detail citátu

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátele. Anglické přísloví | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzská přísloví | Detail citátu

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu. Milan Kenda | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve 4 hodiny ráno. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. Francois Quesnay | Detail citátu

Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít moudrého nepřítele. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal | Detail citátu

Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. Slovenská přísloví | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví | Detail citátu

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Muž a žena mohou být skutečnými přáteli až poté, co se spolu vyspí. Jaromír Nohavica | Detail citátu

Znovu navázaná přátelství a vztahy vyžadují víc péče a pozornosti než ty, které se nikdy nepřerušily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Božena Němcová | Detail citátu

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. Anglická přísloví | Detail citátu

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé. Bertolt Brecht | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.