Ke štěstí stačí být moudrý.

Autor citátu: Antisthenés     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. Alfred de Vigny | Detail citátu

Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě. Makarenko Anton Semjonovič | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Brousson Henry | Detail citátu

Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Štěstí má, kdo něco zná a pracuje. August Paul von Wassermann | Detail citátu

Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Tam je hezky, kde nejsme my. Běloruské přísloví | Detail citátu

Štěstí přeje odvážným. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. Česká přísloví | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Čapek Josef | Detail citátu

Ke štěstí je potřeba i trocha hlouposti. Terrich Tomáš | Detail citátu

Všichni bychom měli nalézt štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější. Plinius Mladší | Detail citátu

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Mantegazza | Detail citátu

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Očekávané štěstí je motorem lidského života. Anton Semjonovič Makarenko | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí. Publilius Syrus | Detail citátu

Existuje štěstí, ale neznáme je. Což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Štěstěna umí zatočit zejména s těmi, které si oblíbila. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Pracuj usilovně u svých vesel. Štěstí je vítr, který Ti možná foukne do plachet. Portugalské přísloví | Detail citátu

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být šťastní příliš. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno štěstí není nikdy tolik jako dvě. Romain Rolland | Detail citátu

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Čapek Karel | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. William Shakespeare | Detail citátu

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy. Albert Camus | Detail citátu

Vůle člověka - to je jeho štěstí. Friedrich Schiller | Detail citátu

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman | Detail citátu

Netoužit po štěstí není v naší moci. Nicolas de Malebranche | Detail citátu

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Werich Jan | Detail citátu

Štěstí špatných králů je neštěstím národů. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. George Bernard Shaw | Detail citátu

Kdo se dokáže radovat, má ohromné bohatství. Shaw George Bernard | Detail citátu

Toho kdo má štěstí můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Tuwim Julian | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty s nimiž se spojilo. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenes Laertios | Detail citátu

Štěstí přijde teprve tehdy, když mu neklademe žádné podmínky. Artur Rubinstein | Detail citátu

Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi. Erich Maria Remarque | Detail citátu

O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví. Marie Pujmanová | Detail citátu

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za všech okolností, bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne. Tibetské přísloví | Detail citátu

Nemůžeme být všichni šťastni. Na světě není tolik štěstí. Dušan Radovič | Detail citátu

Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný. Samuel Johnson | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.