Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem.

Autor citátu: Antoine de Saint-Exupéry     Kategorie: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie lidé

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Jsou znamenití lidé, kteří působí odpudivě, a jiní, kteří se líbí se svými chybami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo je moudrý? Ten kdo se dovede od každého něco přiučit. - Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. - Kdo je bohatý? Ten kdo je spokojen. - A kdo je to? Nikdo. Benjamin Franklin | Detail citátu

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Josef Čapek | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Ach, proč je člověk člověku vlkem, a ne Karkulkou? Jiří Suchý | Detail citátu

Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nepozorujete. Oldřich Fišer | Detail citátu

Jenom pár lidí nic nedluží své reputaci, když se k nim dostanete blíž. Robert Fulghum | Detail citátu

Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet. Jean de la Bruyére | Detail citátu

S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem léme než oni. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nemají rádi, když je někdo vychovává. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť. Albert Schweitzer | Detail citátu

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem? Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Někteří neschopní lidé to dotáhli daleko. Kdo je neschopný, dokáže dělat všechno, schopný jenom to, co dovede. Dušan Radovič | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé, kteří příliš žijí, netvoří. Thomas Mann | Detail citátu

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Ušlechtilý člověk se snaží za každou svou svobodu zaplatit nějakou novou povinností, novým úkolem. Karol Irzykowski | Detail citátu

Člověk roste v ceně, kterou platí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk musí pít, aby mohl milovat všechny lidi. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Zlí lidé rychle stárnou. Indonéská přísloví | Detail citátu

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď! Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Člověk dokáže vyniknout, jen pod železným tlakem nutnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Chci být člověkem, který se mi nehnusí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli. Franz Grillparzer | Detail citátu

Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla. Blaise Pascal | Detail citátu

Člověk si je vždycky více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči druhým. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Každý člověk na světě, dobrý nebo špatný, je podroben zkouškám. William Saroyan | Detail citátu

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí. Blaise Pascal | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Homo sapiens. Carl von Linné | Detail citátu

Člověk má místa ve svém srdci, která dosud neexistují, a do nich vstupuje utrpení, aby mohla existovat. Léon Bloy | Detail citátu

Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce. Oldřich Fišer | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

V celé lidské historii platí zvláštní zákon, že lidé mají neustále snahu podceňovat své okolí, podceňovat své štěstí, podceňovat sebe. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Jedna větev oheň nedělá, jeden člověk není ještě člověkem. Mongolská přísloví | Detail citátu

Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem. Honoré de Balzac | Detail citátu

Být člověkem znamená nejasně cítit, že v každém je něco ze všech a ve všech něco z každého. Paul Valéry | Detail citátu

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Čínská přísloví | Detail citátu

Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě. Mark Twain | Detail citátu

Potřebujete něco rychle a přesně vyřídit - obraťte se na člověka velmi zaměstnaného. Kdo nemá co dělat, nemá nikdy čas. Camillo Benso Cavour | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Lidé si myslí, že co si přejí, přejí si právem. Latinská přísloví | Detail citátu

Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní, protože jim jsou lhostejné prostředky k dosažení jejich cílů. Franz Grillparzer | Detail citátu

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. Michel de Montaigne | Detail citátu

Lidé, milujme, co milujeme, se opírá o základní pravdu. Ta základní pravda zní: "Jsme lidé a milujeme." Vincent van Gogh | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.