Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.

Autor citátu: Aristoteles     Kategorie: člověk

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie člověk

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernest Fischer | Detail citátu

Raději být v pekle šéfem, než-li v nebi blbcem. Jiří Vorel | Detail citátu

Kdo si myslí, že vede ostatní a přitom ho nikdo nenásleduje je jenom na procházce. John C. Maxwell | Detail citátu

Mýtus vlastní dokonalosti a přebujelý syndrom „mistrů světa“ je odrazem hlubokého pocitu méněcennosti. Milan Zelený | Detail citátu

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tomáš Baťa | Detail citátu

Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o svě vlastní hodnotě. Denis Waitley | Detail citátu

Úspěch nepřijde za námi; musíme se za ním vydat a získat ho. Marva Collinsová | Detail citátu

Možná nemůžete určovat směr větru, ale můžete nastavovat plachty. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Leadership je partnerství. Keneth Blanchard | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Seneca | Detail citátu

Chystáme-li se zacházet se zákazníkem jako s dobytkem, musíme rovněž přijít s obchodním modelem pro dobytek. Herb Kelleher | Detail citátu

Můžeme se buď spokojit se zpěvem textu a melodie někoho jiného nebo se pokusit osvobodit od již zpívaných písní. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Úspěch ukazuje, jak vysoko si doskočil, když ses odrazil ode dna. G.S. Patton | Detail citátu

Když se ke všem zaměstnancům chováme stejně, odcházejí. Dave Logan | Detail citátu

Vést druhé je záležitost srdce, ne hlavy. John C. Maxwell | Detail citátu

Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál. Neznámý autor | Detail citátu

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonské přísloví | Detail citátu

Firma má jen určité množství peněz a manažerského času. Ti úspěšní investují tam, kde se to nejvíce vyplácí. Jack Welch | Detail citátu

Nahoru musí každý sám, dolů už ti všichni pomůžou. Neznámý autor | Detail citátu

Leadership je mocná kombinace strategie a charakteru. Jestliže si musíte vybrat zvolte charakter. Norman Schwartzkopf | Detail citátu

Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Stephen Leacock | Detail citátu

Smích je lidské slunce, dokonalý a nepřekonatelný. Lavičková Barbora | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde se právě nacházíte. Zig Ziglar | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Rozhodni se, co chceš dělat, rozhodni se, co jsi za to ochotný dát, stanov si priority a pusť se do práce. H.L. Hunt | Detail citátu

Oceňujeme sami sebe podle toho, co si myslíme, že bychom dokázali udělat. Ale druzí nás posuzují podle toho, co už jsme udělali. Henry W. Longfellow | Detail citátu

Člověk se potřebuje bavit. Potřebuje si hrát a co je nejdůležitější potřebuje se smát. Hal Urban | Detail citátu

Přátelé nevěří tobě, ale v tebe! Neznámý autor | Detail citátu

Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost. Louis L´Amour | Detail citátu

To, co je už za námi a to co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás. Ralph Emerson | Detail citátu

Nenávidíme nejistotu. Jsme toxikomani závislí na kontrole. Když cítíme, že kontrola chybí, děláme se nám zle. Cítíme nervozitu a stres. Proto se necháváme vést značkami. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford | Detail citátu

Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním. John C. Maxwell | Detail citátu

Velký lídr je jako magnet. Přitahuje další velké lidi a odpuzuje ty malé. Neznámý autor | Detail citátu

Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše. Victor Hugo | Detail citátu

Lidí se nebojme, ale sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

I ti nejtalentovanější jedinci potřebuji při průchodu neznámým terénem světlo. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Jediná věc, které je třeba se bát, jsme my sami. F.D. Roosevelt | Detail citátu

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell | Detail citátu

25 let jste mě platili za moje ruce a přitom jste mohli využít i můj mozek – zadarmo!! Anonymní zaměstnanec | Detail citátu

Nezáleží tolik na tom, kolik máme, ale ja si to užíváme. Charles Spurgeon | Detail citátu

Mnoho lidí se dostalo dál, než mohli, protože si o nich někdo jiný myslel, že mohou. Neznámý autor | Detail citátu

Snažte se o to, aby vaše produkty a služby, byly jiné než u ostatních. A zákazníci k vám přilnou jako lepidlo. Jack Welch | Detail citátu

Vyhýbat se nejistotě patří k lidské přirozenosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

Zákazník nemá vždycky pravdu. Mýlí se stejně často jako má pravdu. Harold Geneen | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy. Zig Ziglar | Detail citátu

Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné ruce a plechovkou hnojiva v druhé. Občas vytrhnete nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete. Jack Welch | Detail citátu

Jestliže nevíte, kam a kudy v životě jdete, nemůžete vést druhé. Někdo jiný povede Vás. Neznámý autor | Detail citátu

Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete. Zig Ziglar | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.