V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud.

Autor citátu: Arthur Schopenhauer     Kategorie: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie život

Život je píseň - zpívej ji. Život je hra - hraj ji. Život je boj - přijmi jej. Život je sen - uskutečni ho. Život je oběť - nabídni ji. Život je láska - užívej si ji. Satja Sáí Bába | Detail citátu

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti. Démokritos | Detail citátu

život je jak žebřík do kurníku:krátkej a podělanej kapucinek.misha | Detail citátu

Jen ty největší lodě doplují do přístavu, když je bouře rozhoupou na vlnách oceánu. Friedrichová Anna | Detail citátu

Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Nejdéle nežil ten, kdo se dožil největšího počtu let, nýbrž ten, kdo život nejvíc procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Po něčem toužit jest již důvod k žití Vrchlický Jaroslav | Detail citátu

Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky. Jean Arp | Detail citátu

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby neštěstí zasáhlo jej. Homér | Detail citátu

Kruci, to by se žilo, kdyby si dalo žít. N.N. | Detail citátu

Život je věrnost třeskutým krásám, někdy i za cenu vlastního života. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Jestli ti vadí lidé, nemáš proč žít. Utéci před lidmi znamená spáchat sebevraždu. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! Němcová Božena | Detail citátu

Dobře žít, to znamena udělat z každého roku svého života nejlepší rok svého života. Maurice Chevalier | Detail citátu

Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. William Somerset Maugham | Detail citátu

Na některé události v životě se dlouho připravujeme a když k nim dojde, nechápeme, proč jsme se na ně vlastně tak dlouho připravovali. Eduard Petiška | Detail citátu

Život je krátký, umění dlouhé. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Každý musí umřít, ne každý však skutečně žije. N.N. | Detail citátu

Žádné vědě se dosud nepodařilo objasnit, co je to život. Schweitzer Albert | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Život patří živým, ten kdo žije, musí počítat se změnami. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Börne Ludwig | Detail citátu

Tragédie života někdy spočívá v tom, že dosáhneme toho, po čem toužíme. Maugham William Somerset | Detail citátu

Kdo vládne okamžikem, vládne životem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Lidé nechtějí od života mnoho, protože se bojí prohry. Kdo však touží svádět dobrý boj, musí pohlížet na svět jako na nesmírný poklad, který tučeká, aby byl dobyt. Coelho Paulo | Detail citátu

Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. Jonathan Swift | Detail citátu

Fosterův zákon: Jediní lidé, kteří nacházejí to, co v životě hledají, jsou notoričtí šťouralové. Murphy | Detail citátu

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. George Bernard Shaw | Detail citátu

Většina lidí prožije začátek svého života tak, že jsou jejich poslední dny nesnesitelné. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný... Arabské přísloví | Detail citátu

Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život. Vasilij Vasiljevič Rozanov | Detail citátu

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Morgenstern Christian | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Život je neustálým přizpůsobováním vnitřních situací vnějším. Herbert Spencer | Detail citátu

Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu. Baltasar Gracian | Detail citátu

Čím je život těžší, tím je hezčí. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Nikdo se mě neptal jestli se chci narodit, tak ať mi neříká jak mám žít. Neznámý autor | Detail citátu

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. N.N. | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích. Dušan Radovič | Detail citátu

Žij rychle a zemřeš mladý. Přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.