Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou. Kategorie: život | Detail citátu

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Kategorie: čas | Detail citátu

Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva. Kategorie: čas | Detail citátu

Úcta k životu je nejvyšší instance. Kategorie: život | Detail citátu

Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť. Kategorie: lidé | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.