Žebrák - člověk, který spoléhal na pomoc přátel. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Myslím, že myslím. Tedy myslím, že jsem. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného. Kategorie: politika | Detail citátu

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme. Kategorie: osud | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Kategorie: manželství | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Kategorie: manželství | Detail citátu

Opozice je skupina, která zabraňuje vládě, aby nepropadla vražednému šílenství, tím, že ochromuje její činnost. Kategorie: politika | Detail citátu

Diplomacie - vlastenecké umění lhát za vlast. Kategorie: politika | Detail citátu

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Kategorie: manželství | Detail citátu

President je vedoucí osobnost malé skupiny lidí, o nichž - a právě jenom o nichž - je všeoberně známo, že žádného z nich masy jejich spoluobčanů nechtěly za presidenta. Kategorie: politika | Detail citátu

Politika je rvačka kvůli zájmům, maskovaná jako zápolení kvůli zásadám. Kategorie: politika | Detail citátu

Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby. Kategorie: manželství | Detail citátu

Podává-li vám přítel obě ruce, můžete být klidný, neboť je máte obě na očích. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Ultimátum v diplomacii je poslední výzvou, než se uchýlíme ke kompromisu. Kategorie: politika | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.