Střídání pastvy jde telatům k duhu. Kategorie: manželství | Detail citátu

Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem. Kategorie: děti | Detail citátu

O knize se dá soudit i podle názvu. Kategorie: knihy | Detail citátu

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Moudrý člověk bere věci, jak přicházejí. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Kdo se chce dožít stáří, musí s tím začít už v mládí. Kategorie: čas | Detail citátu

Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. Kategorie: knihy | Detail citátu

Jeden lot předcházení lepší než jedna libra léčení. Kategorie: zdraví | Detail citátu

Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí. Kategorie: čas | Detail citátu

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Neplačme nad rozlitým mlékem - bylo v něm beztoho vody dost. Kategorie: jídlo | Detail citátu

Ke svatbě nestačí, příteli, dva páry bosých nohou v posteli. Kategorie: manželství | Detail citátu

Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším. Kategorie: čas | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.