Opravdové štěstí bez osamělosti je nemožné. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Je tam jen jeden upřímný člověk, ale i ten je, mám-li být upřímný, svině. Kategorie: lidé | Detail citátu

Lež je jako alkohol. Lháři lžou i při umírání. Kategorie: alkohol | Detail citátu

Muži a ženy se berou, že nevědí, co se sebou udělat. Kategorie: manželství | Detail citátu

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat. Kategorie: umění | Detail citátu

Nerozumí-li ten člověk žertu, udělej nad ním kříž. Kategorie: humor | Detail citátu

Dokonce i nemoc se stane přijatelnější, víš-li, že jsou nablízku lidé, kteří na tvé uzdravení čekají jako na svátost. Kategorie: zdraví | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Kategorie: život | Detail citátu

Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst. Kategorie: knihy | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Kategorie: lidé | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Kategorie: práce | Detail citátu

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž mi spisovatelé nejvíce lžeme. Kategorie: knihy | Detail citátu

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst. Kategorie: knihy | Detail citátu

Milovat a být milován, to je nesmírné štěstí. Kategorie: láska | Detail citátu

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. Kategorie: láska | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost. Kategorie: osud | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Kategorie: čas | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.