Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Kategorie: rozum | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Kategorie: život | Detail citátu

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Kategorie: práce | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně. Kategorie: rozum | Detail citátu

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Člověk je tvor společenský. Kategorie: lidé | Detail citátu

O všem se má pochybovat. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Metafora je poznávací znak génia. Člověk, který dovede vytvořit dobrou metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk. Kategorie: člověk | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Kategorie: pravda | Detail citátu

Krása je jednotou v rozmanitosti. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Přítel všech - přítel nikoho. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Kategorie: zdraví | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí. Kategorie: ženy | Detail citátu

Po souloži je každý tvor smutný. Kategorie: sex | Detail citátu

Velká láska je již téměř bezpohlavní. Kategorie: láska | Detail citátu

Přátelé a ctnostní muži jsou totéž. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Rozumný se nepachtí za tím, co je příjemné, ale za tím, co ho zbavuje nepříjemností. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl. Kategorie: práce | Detail citátu

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít. Kategorie: peníze | Detail citátu

Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.