Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Kategorie: ostatní | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy se vdávají proto, že jsou zvědavé a touží po nových zážitcích. A tak se tedy oba zklamou. Kategorie: manželství | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jen nemám ten samý rozum jako vy. Kategorie: rozum | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Kategorie: ostatní | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší. Kategorie: lidé | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.