Fantazie neumí počítat. A cit čísly nezesílí. Počítá vždy jen do jedné. Do jedné, - ale to stačí, když to člověk skutečně cítí. Kategorie: život | Detail citátu

Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka ano. Kategorie: život | Detail citátu

Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná. Kategorie: čas | Detail citátu

Každá žena lže, když nelže tak není k ničemu. Kategorie: ženy | Detail citátu

Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění. Kategorie: lidé | Detail citátu

Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci. Kategorie: život | Detail citátu

Rozum a srdce jsou jako přesýpací hodiny. Kde se jedno naplní, druhé se vyprázdní. Kategorie: rozum | Detail citátu

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. Kategorie: život | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Kategorie: lidé | Detail citátu

Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek. Kategorie: lidé | Detail citátu

Láska není kupec, který chce dostat zpět svoje investice. Kategorie: láska | Detail citátu

Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi. Kategorie: štěstí | Detail citátu

V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu. Kategorie: láska | Detail citátu

Nejlepší způsob, jak se zbavit ženy - ukázat jí jen na několik dní způsob života, který jí můžeš poskytnout. Kategorie: ženy | Detail citátu

Tu jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat, už jenom tím, že tu jsem a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho. Je to něco, pro co lze žít. Kategorie: život | Detail citátu

Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života. Kategorie: láska | Detail citátu

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. Kategorie: život | Detail citátu

Láska je něco nádherného, ale kazí charakter. Kategorie: láska | Detail citátu

Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá. Kategorie: láska | Detail citátu

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu. Kategorie: alkohol | Detail citátu

Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo. Kategorie: čas | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.