Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost. Kategorie: manželství | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. Kategorie: alkohol | Detail citátu

Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Autorita závisí především na rozumu. Kategorie: rozum | Detail citátu

Staří lidé jsou nebezpeční tím, že jim už nezáleží na budoucnosti. Kategorie: čas | Detail citátu

Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější. Kategorie: lidé | Detail citátu

Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít. Kategorie: knihy | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. Kategorie: čas | Detail citátu

Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců. Kategorie: muži | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. Kategorie: život | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. Kategorie: život | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. Kategorie: manželství | Detail citátu

Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme. Kategorie: pravda | Detail citátu

Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné. Kategorie: práce | Detail citátu

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti. Kategorie: muži | Detail citátu

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. Kategorie: alkohol | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. Kategorie: pravda | Detail citátu

Jediných talentem muže je to, že dokáže opravdu milovat ale ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho. Kategorie: muži | Detail citátu

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném. Kategorie: rozum | Detail citátu

Hlupák, když udělá chybu, pak vždycky vysvětluje, že to bylo jeho povinností. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme. Kategorie: život | Detail citátu

Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama. Kategorie: ženy | Detail citátu

K radostnému stáří patří vzpomínky na ženy, se kterými jsme se neoženili. Kategorie: čas | Detail citátu

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu. Kategorie: alkohol | Detail citátu

Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek. Kategorie: muži | Detail citátu

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance. Kategorie: manželství | Detail citátu

Mládí, jemuž se vše odpouští, samo neodpustí nic. Věku, který si všechno odpustí sám, si neodpustí nic. Kategorie: čas | Detail citátu

Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu. Kategorie: jídlo | Detail citátu

Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký. Kategorie: život | Detail citátu

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře. Kategorie: muži | Detail citátu

Střežte se muže, jenž vám nevrátí ránu, neboť takový ani neodpouští, ani nedovolí, abyste si sami odpustili. Kategorie: muži | Detail citátu

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny. Kategorie: peníze | Detail citátu

Jsou-li Angličané s to přežít svou stravu, jsou s to přežít všechno. Kategorie: jídlo | Detail citátu

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem. Kategorie: ženy | Detail citátu

Žena nás všechny redukuje na společenské jmenovatele. Kategorie: ženy | Detail citátu

Dva lidé, kteří se drží věci, mají větší cenu než osm lidí, z nichž každý má jiný názor. Kategorie: lidé | Detail citátu

Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Mou specialitou je mít pravdu, když ostatní ji nemají. Kategorie: pravda | Detail citátu

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje. Kategorie: manželství | Detail citátu

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. Kategorie: život | Detail citátu

Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy. Kategorie: peníze | Detail citátu

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Život je pro mne něco jako uhořívající svíce. Něco jako úžasná pochodeň, která se mi na okamžik dostala do rukou a já ji chci donutit planout co nejjasněji, než ji předám dalším pokolením. Kategorie: život | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Kategorie: muži | Detail citátu

Lidé, slitujte se konečně nad sebou. Kategorie: lidé | Detail citátu

Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda že se jím plýtvá pro děti. Kategorie: čas | Detail citátu

Naivita zabedněného rozumu si nezadá s naivitou zvířete. Kategorie: rozum | Detail citátu

Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu. Kategorie: lidé | Detail citátu

Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit. Kategorie: pravda | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. Kategorie: manželství | Detail citátu

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární. Kategorie: manželství | Detail citátu

Kdysi byli platonické lásky, dnes jsou platonické manželství. Kategorie: manželství | Detail citátu

Manželství je proto tak populární, protože spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí. Kategorie: manželství | Detail citátu

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. Kategorie: pravda | Detail citátu

Lidé, kteří to ve světě někam dotáhnou, jsou ti, kteří vstanou a podle okolností hledají takové, které potřebují a když je nemohou nalézt, tak si je vytvoří. Kategorie: lidé | Detail citátu

Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje. Kategorie: manželství | Detail citátu

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr. Kategorie: manželství | Detail citátu

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí. Kategorie: manželství | Detail citátu

Svět by se nedostal kupředu, kdyby měl každý setrvávat v otcových chybách. Kategorie: omyly | Detail citátu

Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět své cti a několik menších. Kategorie: lidé | Detail citátu

Muž, kterému není přes čtyřicet, není k ničemu. Kategorie: čas | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. Kategorie: život | Detail citátu

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. Kategorie: manželství | Detail citátu

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje. Kategorie: láska | Detail citátu

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Není nic krásnějšího na světě než láska vdané ženy. Bohužel, ženatí muži ji nikdy nepoznají. Kategorie: manželství | Detail citátu

Ženy jsou jako cigarety. Nejdříve táhnou velice dobře, ale nakonec se všechen jed nahromadí v ústech. Kategorie: ženy | Detail citátu

Bohatství roste a lidé upadají. Kategorie: peníze | Detail citátu

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství. Kategorie: peníze | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.