Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost. Kategorie: život | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Kategorie: láska | Detail citátu

Ženy jsou jako španělské domy. Mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší uniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout. Kategorie: ženy | Detail citátu

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním. Kategorie: děti | Detail citátu

S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality. Kategorie: čas | Detail citátu

I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství. Kategorie: ženy | Detail citátu

Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Kategorie: ženy | Detail citátu

To je pak manželství, to jest spojení dvou osob rozličného pohlaví k celoživotním vzájemnému vlastnění svých sexuálních vlastností. Kategorie: manželství | Detail citátu

Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému. Kategorie: lidé | Detail citátu

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Kategorie: děti | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.