Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskyli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců. Kategorie: děti | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Kategorie: život | Detail citátu

Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá. Kategorie: lidé | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost. Člověk není nic jiného než jeho život. Kategorie: lidé | Detail citátu

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt. Kategorie: život | Detail citátu

Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru. Kategorie: čas | Detail citátu

Chci být člověkem, který se mi nehnusí. Kategorie: lidé | Detail citátu

Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní. Kategorie: lidé | Detail citátu

Myšlenky se rodí z praxe. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestli-že to sami připustí. Kategorie: lidé | Detail citátu

Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout. Kategorie: lidé | Detail citátu

Lidé už objevili vše mimo to, jak mají žít. Kategorie: život | Detail citátu

Peklo jsou ti druzí, ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou ti druzí, zkrátka, všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí. Kategorie: lidé | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.