Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech. Kategorie: čas | Detail citátu

Před vdavekchtivými ženami tě ochrání jedině manželka. Kategorie: manželství | Detail citátu

Mrtvím se leccos promíjí. I pravda. Kategorie: pravda | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Kategorie: ženy | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Kategorie: muži | Detail citátu

S pravdou je to jako se ženou. Všichni s ní flirtují, ale málo kdo ji chce mít na krku celý život. Kategorie: pravda | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Kategorie: historie | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Kategorie: pravda | Detail citátu

Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům! Kategorie: děti | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Kategorie: ženy | Detail citátu

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž. Kategorie: manželství | Detail citátu

Někteří muži umějí mlčet tak výmluvně, až se ženy červenají. Kategorie: muži | Detail citátu

Nebezpeční jsou snílci bez fantazie. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Ženy nám nikdy neprominou své vlastní omyly. Kategorie: ženy | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Kategorie: čas | Detail citátu

Všichni víme, jak vychovávat cizí děti. Kategorie: děti | Detail citátu

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. Kategorie: pravda | Detail citátu

Důvod k optimismu. Lidé jsou různí. Jsou i tací, kteří se dosud živí prací. Kategorie: práce | Detail citátu

Ředitel blázince musí umět přesvědčit pacienty, že blázinec je tam venku. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Daleko zdravější než zdravý rozum je zdravý nerozum. Kategorie: rozum | Detail citátu

Chceš být vůl jen proto, aby na tebe sedalo štěstí? Kategorie: štěstí | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Kategorie: láska | Detail citátu

Děti nejraději vychováváme odstrašujícími příklady. Kategorie: děti | Detail citátu

Nenechme bojovat hlupáky pod korouhví rozumu. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Kategorie: život | Detail citátu

I rány osudu padají často vedle. Na nás. Kategorie: osud | Detail citátu

Pravda bývá relativní, zvlášť ta pivní. Kategorie: pravda | Detail citátu

Z milostných iluzí se rodí skutečné děti. Kategorie: děti | Detail citátu

Kdyby tak moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Pravda bývá relevantní. Zvlášť ta pivní. Kategorie: pravda | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.