Přesvědčení, které o sobě mládež má - že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a povzbudivé. Kategorie: čas | Detail citátu

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic. Kategorie: lidé | Detail citátu

Život není k zábavě. K trýzni, k okouzlení, úžasu ano. Kategorie: život | Detail citátu

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Umění je krásná pravda - naprosto ne krásná lež. Kategorie: umění | Detail citátu

V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku. Kategorie: umění | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Kategorie: život | Detail citátu

Životní statečností je vážit si života i těžkého. Kategorie: život | Detail citátu

Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil? Kategorie: přátelství | Detail citátu

Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva. Kategorie: umění | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Kategorie: život | Detail citátu

Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek. Ale když nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých. Kategorie: lidé | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Kategorie: život | Detail citátu

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky, tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika. Kategorie: láska | Detail citátu

Už existuje tolik názorů, jaký má být člověk, že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je. Kategorie: lidé | Detail citátu

Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom, mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu. Kategorie: život | Detail citátu

Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život. Kategorie: peníze | Detail citátu

Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí. Kategorie: láska | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Kategorie: život | Detail citátu

Život je velmi krásný a velmi těžký - a právě proto nesmí v nás býti špatný. Kategorie: život | Detail citátu

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec. Kategorie: umění | Detail citátu

Kniha života je plná vykřičníků i otazníků. Kategorie: život | Detail citátu

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností. Kategorie: umění | Detail citátu

Úspěch se shání u platícího publika. Kategorie: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Umění, jen si to přiznejme, je v moderním světě hodně nedbalou věcí. Ale právě tak vysoce vzácnou, hodnou vysoké náruživosti. Kategorie: umění | Detail citátu

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí. Kategorie: lidé | Detail citátu

Samolibost není v podstatě než omezenost - i když jí propadne člověk třeba geniální. Kategorie: lidé | Detail citátu

Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce. Kategorie: práce | Detail citátu

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Kategorie: přátelství | Detail citátu

Umělecká skutečnost je v nitru umělcově. Kategorie: umění | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Kategorie: lidé | Detail citátu

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti. Kategorie: historie | Detail citátu

Člověk si je vždycky více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči druhým. Kategorie: lidé | Detail citátu

Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak či ještě k tomu je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil. Kategorie: osud | Detail citátu

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Kategorie: lidé | Detail citátu

Umění přece snad jest asi požitkem a potřebou. Nasvědčuje tomu skutečnost, že většina lidské společnosti ráda se obklopuje nepěknými náhražkami umění. Kategorie: umění | Detail citátu

Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš. Kategorie: lidé | Detail citátu

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Život se nepíše, život se žije. Kategorie: život | Detail citátu

Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo. Kategorie: umění | Detail citátu

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí. Kategorie: lidé | Detail citátu

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška. Kategorie: čas | Detail citátu

Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části - jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude! Kategorie: lidé | Detail citátu

Život spíše zakoušíme, než poznáváme. Kategorie: život | Detail citátu

Pravda není v opojení, pravda je v jasnosti. Ale té jasnosti má předcházet opojení. Kategorie: pravda | Detail citátu

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě. Kategorie: láska | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.