Stáří je parazit vlastního mládí. Kategorie: čas | Detail citátu

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí. Kategorie: láska | Detail citátu

Zrcadlo: "Člověk je jen má představa". Kategorie: lidé | Detail citátu

Jedna z největších civilizačních pohrom - učený hlupák. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. Kategorie: lidé | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Kategorie: ženy | Detail citátu

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob. Kategorie: omyly | Detail citátu

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Bláznovství je tragické a sluší se je chápat. Hloupost se nemá chápat, nýbrž vyvracet. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Jedno z největších neštěstí civilizace: hlupák - vzdělanec. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Čas je strašně relativní pojem. Kategorie: čas | Detail citátu

Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze. Kategorie: život | Detail citátu

Nemysli si pořád, že musíš všechno prožít, stačí jen pozorovat a to bez klidu nejde. Největší milost pro nás, kteří to potřebujeme, je umění dívat se a vidět. Kategorie: život | Detail citátu

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Čas je největší síla života. Kategorie: čas | Detail citátu

Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují celou epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Kategorie: lidé | Detail citátu

Literární a jiná proslulost usnadňuje erotické úspěchy. Kategorie: sex | Detail citátu

Touha pohlaví je hlad. Co s hladem? Musí být ukojen. Třeba byl ukojen blátem. Je to tak všední, tak přirozené. Jaký to nepěkný obraz člověka! Kategorie: sex | Detail citátu

Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět. Kategorie: humor | Detail citátu

Lidská povaha je plná rozporů. Kategorie: lidé | Detail citátu

Opravdovým zdrojem poznání je omyl. Kategorie: omyly | Detail citátu

Humor je vždycky trochu obrana proti osudu, víc psiny se rodí z nespokojenosti než z blahého a spokojeného ducha. Kategorie: humor | Detail citátu

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Kategorie: lidé | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Kategorie: čas | Detail citátu

Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován. Kategorie: láska | Detail citátu

Pravda je víc než moc, proto je trvalá. Kategorie: pravda | Detail citátu

Když nemám co dělat, pracuji. Kategorie: práce | Detail citátu

Anekdoty nemají autora, nýbrž vypravěče. Kategorie: humor | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Kategorie: ženy | Detail citátu

Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. Kategorie: láska | Detail citátu

Člověk ani neví, kolika lidem ublížil. Kategorie: lidé | Detail citátu

Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci. Kategorie: život | Detail citátu

Humor je nejdemokratičtejší z lidských zvyků. Kategorie: humor | Detail citátu

Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka. Kategorie: umění | Detail citátu

Neúspěch - nevyužít příležitost. Úspěch - zneužít příležitost. Kategorie: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. Kategorie: humor | Detail citátu

Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil. Kategorie: muži | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Kategorie: láska | Detail citátu

Anekdota a vtip je náhlé vybití. Přímo humorné vybití. Je to odbyto jedním rázem a konec. Kategorie: humor | Detail citátu

Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně. Kategorie: láska | Detail citátu

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením. Kategorie: láska | Detail citátu

Jak člověk jednou začne - totiž začít nemusí, ale dodělat musí! Kategorie: práce | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.