Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Je známkou slabého ducha neumět snést bohatství. Kategorie: peníze | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Kategorie: život | Detail citátu

Nikdo nemůže dosáhnout klidného života, kdo příliš přemítá o jeho prodloužení. Kategorie: život | Detail citátu

Nikdo neváhá snášet osud společný všem. Kategorie: osud | Detail citátu

Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají. Někteří začínají žít, teprve když mají přestat, a nekteří přestanou žít ještě dříve, než začali. Kategorie: život | Detail citátu

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. Kategorie: lidé | Detail citátu

Co je krásnějšího, než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sám sobě. Kategorie: manželství | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Vždyť štěstí, není-li mírněno, samo se zadusí. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Kategorie: osud | Detail citátu

Člověk je člověku ustavičným nebezpečím. Kategorie: lidé | Detail citátu

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš. Kategorie: knihy | Detail citátu

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal. Kategorie: osud | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe. Kategorie: pravda | Detail citátu

O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě. Kategorie: lidé | Detail citátu

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Kategorie: čas | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují. Kategorie: život | Detail citátu

Mladý člověk, který nikdy neplakal, je divoch. Kategorie: čas | Detail citátu

Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic. Kategorie: lidé | Detail citátu

Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký. Kategorie: muži | Detail citátu

Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu? Kategorie: osud | Detail citátu

Celý život je trestem. Kategorie: život | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. Kategorie: omyly | Detail citátu

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí. Kategorie: osud | Detail citátu

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají. Kategorie: muži | Detail citátu

Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme. Kategorie: omyly | Detail citátu

Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník. Kategorie: čas | Detail citátu

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nehte mi život - a jsem spokojen. Kategorie: život | Detail citátu

Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel. Kategorie: čas | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Kategorie: osud | Detail citátu

Skutečně žít, znamená rázně jednat. Kategorie: život | Detail citátu

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Kategorie: život | Detail citátu

Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se. Kategorie: zdraví | Detail citátu

Dobru sluší prostota a jasnost. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Kategorie: přátelství | Detail citátu

U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Dokud žijeme, učme se, jak žít. Kategorie: život | Detail citátu

Jednej tak, abys byl štasný, ne aby ses štastným jen zdál. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Kategorie: život | Detail citátu

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Abys byl milován, miluj! Kategorie: láska | Detail citátu

I z prostého domu vychází často i velký muž. Kategorie: muži | Detail citátu

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Kategorie: omyly | Detail citátu

Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem. Kategorie: osud | Detail citátu

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. Kategorie: knihy | Detail citátu

Čas, který uplynul je náš, a nic není na bezpečnějším místě než to, co bylo. Kategorie: čas | Detail citátu

Stát se dobrým člověkem je umění. Kategorie: lidé | Detail citátu

Miluj rozum! Láska k němu tě vyzbrojí proti nejtvrdším útokům. Kategorie: rozum | Detail citátu

Nic neprospívá tak jako žít v ústraní, málo mluvit s lidmi a mnoho sám se sebou. Kategorie: život | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Chceš-li být milován, miluj. Kategorie: láska | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Žít z donucení není nutné. Kategorie: život | Detail citátu

Mnoho jídel způsobuje mnoho chorob. Kategorie: jídlo | Detail citátu

Život rychle ustrne v tupé nečinnosti, vzdáme-li se při první překážce. Kategorie: život | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Kategorie: život | Detail citátu

Osud často narazí na nás jako my na něj. Kategorie: osud | Detail citátu

Co je horší než stařec, který začíná žít. Kategorie: život | Detail citátu

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu. Kategorie: osud | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Kategorie: život | Detail citátu

Nejlepší cesta, jak vychovat muže k věrnosti, je dát mu jasně najevo, že se v jeho věrnost věří. Jakmile muž cítí, že je podezírán z nevěry, domnívá se, že má k nevěře právo. Kategorie: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Život je krátký, umění dlouhé. Kategorie: život | Detail citátu

Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně zatouží. Kategorie: peníze | Detail citátu

Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství. Kategorie: čas | Detail citátu

Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Majetek z nikoho neudělal boháče. Kategorie: peníze | Detail citátu

Velké štěstí je velké otroctví. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Svolného osud vede, vzpurného vleče. Kategorie: osud | Detail citátu

Žádný velký duch není bez trošky bláznovství. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Čas odhalí pravdu. Kategorie: čas | Detail citátu

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Kategorie: čas | Detail citátu

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Žít znamená bojovat. Kategorie: život | Detail citátu

Nic na světě nám nepatří, jenom čas. Kategorie: čas | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít. Kategorie: život | Detail citátu

Někdy i žít je statečným činem. Kategorie: život | Detail citátu

Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít. Kategorie: život | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.