Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné. Kategorie: humor | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Kategorie: manželství | Detail citátu

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let. Kategorie: lidé | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás. Kategorie: láska | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Kategorie: život | Detail citátu

Hloupost neosvobozuje od myšlení. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký. Kategorie: čas | Detail citátu

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. Kategorie: život | Detail citátu

Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobita penězi. Kategorie: peníze | Detail citátu

Největším dobrem je žít podle přírody. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo. Kategorie: štěstí | Detail citátu

To, co minulo, už nemůžeme změnit. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným. Kategorie: peníze | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Kategorie: osud | Detail citátu

Ó, šťastný smrtelník jemuž nikdy nechyběl humor. Kategorie: humor | Detail citátu

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Občanské právo se nemůže ani ohýbat přízní, ani drtit mocí, ani narušovat penězi. Kategorie: politika | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Kategorie: láska | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Kategorie: omyly | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Kategorie: historie | Detail citátu

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč. Kategorie: život | Detail citátu

Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost. Kategorie: peníze | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Kategorie: život | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Kategorie: historie | Detail citátu

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatní lidé špatně mluví? Kategorie: ostatní | Detail citátu

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. Kategorie: láska | Detail citátu

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho. Kategorie: pravda | Detail citátu

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. Kategorie: omyly | Detail citátu

Ve vážných záležitostech není místo pro žertování. Kategorie: humor | Detail citátu

Velcí muži vždy šetřili časem. Kategorie: muži | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Kategorie: láska | Detail citátu

Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc. Kategorie: zdraví | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Kategorie: osud | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Myšlenky jsou svobodné. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku. Kategorie: peníze | Detail citátu

Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe. Kategorie: život | Detail citátu

Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele. Kategorie: humor | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. Kategorie: omyly | Detail citátu

Devět desetin moudrosti spočívá v tom být moudrý včas. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Nikdo ti neporadí tak dobře jako ty sám. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Raději chci být zdravý, než bohatý. Kategorie: zdraví | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Kategorie: práce | Detail citátu

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.