Průměrný muž se zajímá víc o ženu, která se zajímá o něho, než o ženu - jakoukoli - která má hezké nohy. Kategorie: muži | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Kategorie: manželství | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Kategorie: lidé | Detail citátu

Když si chceš uchovat krásné nohy, musíš dovolit, aby ti je masírovali mužské pohledy. Kategorie: ženy | Detail citátu

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Kategorie: láska | Detail citátu

Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě. Kategorie: muži | Detail citátu

Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů. Kategorie: lidé | Detail citátu

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat. Kategorie: čas | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve 4 hodiny ráno. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Kategorie: láska | Detail citátu

Ženy by byly rády věrné. Potíž je najít muže, jemuž by mohly být věrné. Kategorie: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Kategorie: lidé | Detail citátu

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala. Kategorie: muži | Detail citátu

Žena, která se nadchne pro mužovy neřesti, ho nebude nikdy opravdu milovat. Kategorie: ženy | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.