Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít. Kategorie: život | Detail citátu

Nikdo druhým nerozdává své peníze. Ale svůj čas a svůj život rozdává každý. Kategorie: peníze | Detail citátu

Ti, kdož mají útlé tělo, dodávají mu mohutnosti vycpávkami. Ti, kdož mají nanicovatou látku, nafukují ji slovy. Kategorie: knihy | Detail citátu

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti. Kategorie: peníze | Detail citátu

Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. Kategorie: lidé | Detail citátu

Žasnu nad lidmi, jejichž pravdy jsou tak ješitné, že jsou ochotni poslat za ně některé lidi na smrt. Kategorie: lidé | Detail citátu

Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé povolání a mé dílo. Kategorie: život | Detail citátu

Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo. Kategorie: rozum | Detail citátu

Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Kategorie: lidé | Detail citátu

I když se žena divá do očí svému muži sebeněžněji, má být ráda, když mu semtam vidí paty. Kategorie: manželství | Detail citátu

Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti. Kategorie: hloupost | Detail citátu

V každém případě jsem rád, že lidé budou jednou vědět, z jaké výše jsem klesl. Kategorie: lidé | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Kategorie: život | Detail citátu

Největší věcí na světě je, když muž umí být sám sebou. Kategorie: muži | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Celé to naše vychovávání obvykle spočívá v tom, že děti káráme pro přestupky malé a že je trápíme pro činy lhostejné, nemající ani významu, ani následků. Kategorie: děti | Detail citátu

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Kategorie: čas | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.