Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání. Kategorie: ženy | Detail citátu

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost. Kategorie: umění | Detail citátu

Můžeme odhadnout mnohé, ale nemůžeme odhadnout nic z myšlení a konání ženy. Kategorie: ženy | Detail citátu

Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti. Kategorie: manželství | Detail citátu

Lidé smysl pro humor buď mají, nebo nemají. Tak jako mají, či nemají hudební sluch. Kategorie: humor | Detail citátu

Není strašné, když žena, stárnouc, ztratí některé své dívčí návyky. Strašné je, když stárnouc, si tyto návyky zachová. Kategorie: ženy | Detail citátu

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte. Kategorie: knihy | Detail citátu

K zadržení času je vždycky třeba dvou. Pokud jsou spolu, mají to, co bylo. Kategorie: čas | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Kategorie: ženy | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Kategorie: lidé | Detail citátu

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Kategorie: ženy | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.