Je lépe ženu rozčilovat, než nudit. Kategorie: ženy | Detail citátu

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními. Kategorie: láska | Detail citátu

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý. Kategorie: život | Detail citátu

Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu. Kategorie: muži | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Kategorie: ženy | Detail citátu

Jediný talent muže spočívá v tom, že umí opravdu milovat. Ovšem - ne vždy, ne věrně, ne často, ne nadlouho. Kategorie: láska | Detail citátu

Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku. Kategorie: láska | Detail citátu

Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. Kategorie: manželství | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Kategorie: ženy | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud jí nechcete udělat radost. Kategorie: manželství | Detail citátu

Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké. Kategorie: moudrost | Detail citátu

Ženy chtějí nejméně všechno a nejpozději hned. Kategorie: ženy | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Kategorie: ženy | Detail citátu

Není nic horšího pro člověka než obdiv hlupáků. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje. Kategorie: život | Detail citátu

Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby - zbývá jediné. Naučit se žít na zemi jako lidé. Kategorie: život | Detail citátu

Moje manželství začalo jako vášeň a skončilo jako zvyk - jako u většiny manželů. Kategorie: manželství | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Kategorie: láska | Detail citátu

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. Kategorie: ženy | Detail citátu

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí a odměnou mi byl darován život. Kategorie: život | Detail citátu

Už nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr. Kategorie: manželství | Detail citátu

Kdyby jste byl mým manželem dala bych Vám do čaje jed! A kdyby jste byla mojí manželkou tak bych ten čaj vypil. Kategorie: manželství | Detail citátu

Kdo se dokáže radovat, má ohromné bohatství. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? Kategorie: práce | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.