Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít. Kategorie: život | Detail citátu

Práce je to, co nikdo nechce dělat. Kategorie: práce | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Kategorie: manželství | Detail citátu

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Kategorie: rozum | Detail citátu

Nemodli se, ale jednej! Kategorie: ostatní | Detail citátu

Pravda vítězí, ale dá to fušku. Kategorie: ostatní | Detail citátu

Člověk od přírody je jistě egoistou. Kategorie: lidé | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.