Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet. Kategorie: alkohol | Detail citátu

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny. Kategorie: láska | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. Kategorie: čas | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. Kategorie: manželství | Detail citátu

Křehkosti - tvé jméno je žena. Kategorie: ženy | Detail citátu

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku. Kategorie: láska | Detail citátu

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. Kategorie: štěstí | Detail citátu

Kdo získal srdce lví, získá i srdce ženy. Kategorie: ženy | Detail citátu

Nic není samo o sobě ani dobré ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. Kategorie: dobro vs. zlo | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. Kategorie: moudrost | Detail citátu

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. Kategorie: osud | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. Kategorie: muži | Detail citátu

Krátkost je duše vtipu. Kategorie: humor | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. Kategorie: muži | Detail citátu

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem. Kategorie: láska | Detail citátu

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí. Kategorie: muži | Detail citátu

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!" Kategorie: čas | Detail citátu

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. Kategorie: čas | Detail citátu

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti. Kategorie: přátelství | Detail citátu

Nejsem příliš nemocný, ještě o tom mohu mluvit. Kategorie: zdraví | Detail citátu

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele. Kategorie: peníze | Detail citátu

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života. Kategorie: myšlení | Detail citátu

Doufám v žití, ale jsem připraven umřít. Kategorie: život | Detail citátu

Nebylo dosud filosofa, který by nemohl trpělivě snášet bolení zubů. Kategorie: zdraví | Detail citátu

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. Kategorie: hloupost | Detail citátu

Email bude použit jen pro zasílání citátů.