Láska je povídka v citoslovcích.

Autor citátu: Baudelaire Charles     Kategorie: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie láska

Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Novotný Jiří | Detail citátu

Ptali se zamilovaného: "Proč pláčeš?" Odpověděl: "Abych se nesmál." Turecká přísloví | Detail citátu

Jak často člověk lituje, že miluje aniž si může pomoci. Achard Marcel | Detail citátu

Láska je tak málo nebezpečná, jako lžíce kyseliny sírové na lačný žaludek. Baudelaire Charles | Detail citátu

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře. Shakespeare William | Detail citátu

Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko. Benjamin Franklin | Detail citátu

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí. Arabské přísloví | Detail citátu

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. Burns Robert | Detail citátu

Láska je 1+1, nevěra 1+2. Odlas Jiří | Detail citátu

Milovat znamená nalézt a dovršit sebe sama v něčem mimo sebe. Chardin Pierre Teilhard de | Detail citátu

Člověk má právo milovat, nikoliv si činit právo na druhého. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Norské přísloví říká: Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Zaplať pánbu! Jaká by to byla nuda třicet let sáňkovat! Laub Gabriel | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Láska a nenávist jsou dvě sestry. Kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně. Assissi St. Aegidius d´ | Detail citátu

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká. Henry Fielding | Detail citátu

Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni. Binet Alfréd | Detail citátu

Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným. Bruno Giordano | Detail citátu

Každá žena má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje. František Hrubín | Detail citátu

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je ze tří čtvrtin zvědavostí. Simmel Mario Johanes | Detail citátu

Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Láska nemá žádný věk. Blaise Pascal | Detail citátu

Láska může být jen povrchní, ale nenávist je důsledná. Viktor Dyk | Detail citátu

Láska je znovunarození. Německé přísloví | Detail citátu

Pocitem bezpečnosti každá láska reziví. Odstraňte pohodlí z lásky a bojujte všemi způsoby za uchování obdivu. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Opravdová láska očišťuje, povznáší každého člověka a dokonale ho přetváří. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Oldřich Fišer | Detail citátu

Láska je rozkoš, ale působí bolest. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Žáček Jiří | Detail citátu

Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žal. N.N. | Detail citátu

Láska je vzájemné vyrovnání vlastních nedostatků předností druhého v zájmu potomků. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Ti, co přivykli malým láskám, velké již nikdy nepoznají. Wilhelm Bush | Detail citátu

V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí. Dalajlama | Detail citátu

Láska umí odpustit a nezná proklínání. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Jediné vítězství nad láskou je útěk. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. N.N. | Detail citátu

Lásku nelze vyléčit bylinkami. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Láska se podobá spalničkám. Čím jsou milenci zapálenější, tím je to pro ně nemoc nebezpečnější. George Gordon Byron | Detail citátu

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Pascal Blaise | Detail citátu

Některé holky stojí za problémy a některé ne. Pak, ale potkáš jednu, se kterou budeš pojmenovávat hvězdy. Podzim v New Yorku | Detail citátu

Lidé nesnášejí bolest. Tak proč touží po lásce, když bolí? Lucinka | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.