Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež.

Autor citátu: Bonnard Pierre     Kategorie: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie láska

Láska je poezií života. Svatopluk Čech | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. Burns Robert | Detail citátu

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Člověk má právo milovat, nikoliv si činit právo na druhého. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska jako spíše ztráta osobnosti. Comte Auguste | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Neopouštěj někoho koho miluješ, pro někoho kdo se ti líbí. Protože ten tě jednou opustí, pro toho koho opravdu miluje. Zaťková Lucie | Detail citátu

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany! Jsou to : sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Aldington Richard | Detail citátu

Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Láska umí odpustit a nezná proklínání. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Láska, to je otázka kvality sliznic. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné. Exupéry Saint de Antoine | Detail citátu

Láska a přátelství je vzájemná ozvěna - jen co dáváš, se vrací zpět. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Láska je božská, nenávist lidská, jen lhostejnost zvířecká. Lawrence Ferlinghetti | Detail citátu

Nejvznešenější představy o lásce mají ti, kteří ji nikdy nepoznali. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie. Šalda František Xaver | Detail citátu

Láska je štěstí bez klidu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu. Bonville de Theodore | Detail citátu

Pravá láska je to, co je nedostupné, nikoli to, co se samo nabízí. John Thomas Flynn | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat. Karolína Světlá | Detail citátu

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska není to, co se líbí, ale co nevadí, že se nelíbí. Archiás | Detail citátu

Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska. Oliver Goldsmith | Detail citátu

Čím víc miluješ, tím více jsi tím druhým. Novotná Jana | Detail citátu

Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné. André Maurois | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Láska je dobrá omluvenka pro každou špatnost. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Láska je touha ploditi v kráse. Platón | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Smyslem životy ženy je láska, smyslem života muže je práce. Saudek Jan | Detail citátu

Pudy jsou člověku vrozeny. Lásku v něm nutno vypěstovat. Kurt Götz | Detail citátu

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře. Shakespeare William | Detail citátu

Jak je to politování hodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho co chceme. Abélard Pierre | Detail citátu

Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň. Tennyson Alfred | Detail citátu

Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá. Théophile Gautier | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Srdce nic nekupuje, nic neprodává. Tyl Josef Kajetán | Detail citátu

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení. Plútarchos | Detail citátu

Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.