Štěstí není událost života, ale schopnost člověka.

Autor citátu: Brousson Henry     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Jak prostá a skromná věc je štěstí: sklenice vína, pečený kaštan, titěrný ohníček, zvuk moře. Kazantakis Nikos | Detail citátu

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat? Robert Walser | Detail citátu

O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví. Marie Pujmanová | Detail citátu

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. Alfred de Vigny | Detail citátu

Štěstí si musíme vytoužit nebo vysnít, jakmile přijde neočekávaně, nevíme, co s ním, a zmarníme je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě. Makarenko Anton Semjonovič | Detail citátu

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Dříve než si budeme něco usilovně přát, zjistíme, jaké štěstí to přineslo těm, kteří to mají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo není romantik, snad ani nemůže v životě být šťastným. Eduard Martin | Detail citátu

Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Člověka stojí vždy mnoho usilí, aby přesvědčil sám sebe, že je šťastný. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit. Čínské přísloví | Detail citátu

Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. Carmen Sylva | Detail citátu

Kdo se dokáže radovat, má ohromné bohatství. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Thomas Carlyle | Detail citátu

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Chováme se, jakoby pohodlí a luxus byly největšími hodnotami. A přitom nám ke štěstí stačí jen nadšení. Charles Kingsley | Detail citátu

Když je člověk šťastný, nemá chtít být ještě šťastnější. Theodor Fontane | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke | Detail citátu

Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho, co máme. Friedrich Koenig | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi. Africké přísloví | Detail citátu

Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Ke snášení štěstí je nám třeba ctností mnohem větších než ke snášení neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstěna umí zatočit zejména s těmi, které si oblíbila. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí. Anatolij Jevgenjevič Karpov | Detail citátu

Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Jediní opravdu šťastní lidé jsou vdané ženy a svobodní muži. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinské přísloví | Detail citátu

Největším štěstím a největším neštěstím je nic víc si nepřát. Sylva Carmen | Detail citátu

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Mantegazza | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínské přísloví | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší. Německé přísloví | Detail citátu

Je těžké štěstí pokojně snášet. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Tajemství jak si udržet dobrou mysl, spočívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a v umění vážit si i malých radostí. Smiles Samuel | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nečekané štěstí přijímáme vždycky se směsí zdráhání a nedůvěry, jako duševní expanze, rozvrat. Jean Dutourd | Detail citátu

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. Keller Gottfried | Detail citátu

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. Thomas More | Detail citátu

Štěstí se odráží jako světlo vesmíru. Irving Washington | Detail citátu

Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne. Erich Fromm | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Čapek Josef | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.