U příležitosti zvolení do pátého volebního období presidenta Kubánské lidové republiky, překonal Lider maximo vlastní rekord z roku 1959 v délce projevu (7 hodin 15 minut).

Autor citátu: Castro Fidél     Kategorie: politika

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie politika

Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného. Ambrose Bierce | Detail citátu

Pane řediteli, až by jste zakládal nějaký soubor měl bych zájem pro Vás pracovat. Milý hochu, já už budu, vzhledem k politické situaci, zakládat pouze požáry (vzpomínka herce Michala Pavlaty na svého oblíbeného režiséra - rok 1948). Nový Oldřich | Detail citátu

Notorik a tenista pomátli se dočista! Transparent při akci - Děkujeme odejděte | Detail citátu

Demenci se často podobá zoufalému pokusu dostat zubní pastu zpět do tuby. Kay Lorentz | Detail citátu

O sudetské otázce jsme s bavorským premiérem hovořili přesně 38 sekund. Klaus Václav | Detail citátu

Dobrý politik má mít schopnost předvídat to, co se stane v budoucnosti, a vysvětlit, proč se tak nestalo. Winston Churchill | Detail citátu

Čína od vítězství nad Američany v Korejské válce přestala být chromým psem Asie. Čínský dobrovolník | Detail citátu

Všichni politikové postupují stejně. Nejdříve předpovědí. Jak to všechno proběhne, a potom vysvětlí, proč to bylo všechno jinak. Jean André François-Poncet | Detail citátu

Konference: setkání, na němž se dohodne, kdy se bude konat další setkání. Henry Ginsberg | Detail citátu

Poslanci parlamentu, kteří poruší zákaz používání mobilních telefonů, budou popraveni zastřelením prachem a olovem za úsvitu. Zeman Miloš | Detail citátu

Levice ví, co chce pravice. Pravice ví, co chce levice. Těžké je jen poznat sama sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Politika je jako kulečník - cílů se dosahuje jen karamboly. Mertz Carl | Detail citátu

Revoluce nesvrhávají ty nejhorší utlačovatele, jen ty nejslabší. Gabriel Laub | Detail citátu

Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Zchátralý kůň (přezdívka Castra) běžící Havanou má na sedle nápis: Nestrkejte do mě upadnu sám! Vtip na Kubě | Detail citátu

Státník se rodí s přednostmi i chybami, které odpovídají jeho postavení. Vysoký úřad je pak už jenom podpoří. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Státník je politik, který je deset patnáct let mrtev. Harry Truman | Detail citátu

Lokajství bývalo vysoce kvalifikovaným povoláním, dokud neudělalo politickou kariéru. Gabriel Laub | Detail citátu

Co jiného jsou říše, nežli veliká loupežnictví. Augustin Sv. | Detail citátu

Omyl soudruhu majore, já nejsem buržuj, já jsem feudál. Buržoazie je náš společný nepřítel (odpověď vojína PTP soudruha hraběte Šternberka). Černí baroni | Detail citátu

Politika v demokracii by byla celkem jednuduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále znovu vyhrávat volby. Acheson Dean | Detail citátu

Reálný kurs koruny k DM je tak 2 až 3 koruny. (leden 90) Komárek Valtr | Detail citátu

Delegace: skupina osob zmocněných nezaujímat stanovisko k ničemu a za žádných okolností. Georges Elgozy | Detail citátu

Útoky proti mé osobě jsou zinscenovány mými postpubertálními náměstky (reakce na nástup R.Češky do funkce předsedy Úřadu pro správu národního majetku). Ježek Tomáš | Detail citátu

Masochističtí politikové jsou agenty sadistů. Gabriel Laub | Detail citátu

Při dopravních nehodách za všechno může ten, kdo zůstal naživu. Při nehodách politických je to naopak. Gabriel Laub | Detail citátu

Musíte nám pomoct Vy řadoví komunisté, protože pak jsme my na Ústředním výboru KSČ jako kůl v plotě (Osudný projev na Červeném hrádku). Jakeš Miloš | Detail citátu

Ministři před každým zasedáním vlády povinně titulují V.Klause: Ó Veliký siamský slone, nádobo moudrosti, tyglíku krásy, míro vkusu ... Komárek Martin | Detail citátu

Dobrý diplomat musí umět proměnit mření kotlů syrové skutečnosti v něžné, libozvučné akordy harfy. Robert Anthony Eden | Detail citátu

Výbor je nekompetentními lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly. Woody Allen | Detail citátu

Úspěšný diplomat má anglický venkovský dům, čínského kuchaře, americký plat a japonskou manželku. Neúspěšný diplomat má japonský dům, anglickou kuchařku, čínský plat a americkou manželku. N.N. | Detail citátu

Nejméně svobodným člověkem je straník. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Právě jsem se vrátil z Hradu ....(únor 48) Gottwald Klement | Detail citátu

Chcete-li v politice, aby bylo něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby bylo něco uděláno, uložte to ženě. Margaret Hilda Thatcherová | Detail citátu

Milý synu ...! (Oslovení M.Ortegy po vyhraných volbách v Nikaragui). Camora Violeta | Detail citátu

Člověk, který nikdy nečte noviny, je informován lépe než ten, který je čte. Thomas Jefferson | Detail citátu

Většina je vždy tou nejvtipnější odpovědí. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Ultimátum v diplomacii je poslední výzvou, než se uchýlíme ke kompromisu. Ambrose Bierce | Detail citátu

Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Lidskost proti sobectví. Zeman Miloš | Detail citátu

Politikové klopýtají o své dnešní problémy a o své včerejší výroky. Carlo Franchi | Detail citátu

Genialita těch nahoře spočívá obvykle v tom, že své soukromé lži dovedou prezentovat tak, až se stanou veřejnou pravdou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Politika jako taková skýtá neustále náměty pro absurdní dramata. Josef Škvorecký | Detail citátu

Když má politická strana silná křídla, je slabá v kolenou. Gabriel Laub | Detail citátu

Z politického vývoje v Československu se mi dělá špatně od žaludku. Castro Fidél | Detail citátu

Je třeba mít na své straně většinu - proto neurážejme hlupáky. Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Politik je člověk, kterého dobře platíme, aby nás stále přesvědčoval, jak se máme dobře. Pavle Kovačovič | Detail citátu

Kdo s inflací flirtuje, toho si vezme. George Hampton | Detail citátu

V Čechách se zrada odpouští. Ale zrádcům se neodpouští. Klaus Václav | Detail citátu

V žádné straně není lepšího tmelu než stávající volby. Amintore Fanfani | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.