Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno.

Autor citátu: Cato Starší     Kategorie: historie

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie historie

Zdravím Tě mstiteli Kosova pole (tak od dětství zdravily srbské matky své syny). Srbský pozdrav | Detail citátu

Poutníče zvěstuj Lakedaimonským, že jsme tu všichni padli jak zákony kázaly nám. Leonidas | Detail citátu

Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora. N.N. | Detail citátu

O Césarovi bychom měli jinou představu, kdyby historii galské války býval napsal Vercingetorix. Émile Flaubert | Detail citátu

Diktátoři humanisté dovolují občas svým odpůrcům sebevraždu, ba i přirozenou smrt ve vězení. Gabriel Laub | Detail citátu

Archeologové vyhrabávají dějiny lidstva, které politikové zahrabali. Gabriel Laub | Detail citátu

Za mnohé světlé stránky našich dějin musíme poděkovat našim historikům. Pavle Kovačovič | Detail citátu

Průvan dějin křiví lidem tváře. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout. Bertrand Russell | Detail citátu

Admirál přiložil dalekohled ke slepému oku a prohlásil: Nevidím žádný signál k ústupu (příhoda z bitvy o Kodaň). Nelson Horatio, 1st Viscount Nelson | Detail citátu

Neruš mé kruhy. Archimédes | Detail citátu

Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl. N.N. | Detail citátu

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky. Indíra Gándhí | Detail citátu

Kdyby některý diktátor dostal do své moci naše neukázněné, nestydatě velké slunce - už by nikdo slunce nespatřil. Gabriel Laub | Detail citátu

Dva prsty do V (vítězství). Pozdrav vznikl v bitvě u Kresčaku. Francouzští baroni před bitvou ukazovali anglickým lučištníkům, že až je porazí tak jim uříznou dva prsty (ukazováček a prsteníček), aby už nemohli napínat tětivu luku. Po bitvě ukazovali Angličané poraženým Francouzům, že oba prsty stále mají. Francouzi dodnes tento pozdrav nenávidí. Doležal Bohuslav | Detail citátu

Vladař: "můj svobodný lid musí milovat svobodu." Gabriel Laub | Detail citátu

To všechno už tu bylo a ještě bude. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Dějiny studujeme proto, abychom minulosti porozuměli lépe než ti, kteří v ní žili. Vymazal František | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. N.N. | Detail citátu

I múza dějin je jako žena - má svá stydlivá místa. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub | Detail citátu

Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám. Jakub Arbes | Detail citátu

Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti. Albert Einstein | Detail citátu

Zde otevírají mrtví živým oči (Morti vivus docent). Nápis nad knihovnou v Murcii | Detail citátu

"To je život," povzdechla si historie, učitelka života, "každý rok učit podle nových osnov..." Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Velké říše se nerozpadnou útokem nepřátel zvenku, ale jako důsledek toho, že jejich občané přestanou věřit v pravdivost myšlenek, které vedli k jejich založení (viz analogie s rozpadem SSSR). Římský senátor | Detail citátu

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti. Stefan Zweig | Detail citátu

Dějiny světa jsou světový soud. John Fletcher | Detail citátu

Znásilněná historie rodí mrtvé. Gabriel Laub | Detail citátu

Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou. Samuel Butler | Detail citátu

Šťastný národ, který má nudné dějiny. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Moře je jako historie - z perspektivy vypadá monumentálně, ale jste-li uprostřed, zvedá se vám žaludek. Gabriel Laub | Detail citátu

Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Cato Starší | Detail citátu

Opravdu nepsal příkazy k popravám. To sekretářka. Gabriel Laub | Detail citátu

Historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát. Paul Valéry | Detail citátu

Manžel seděl na koni jako pes na zdi. Mendozza Marie Manrique de | Detail citátu

Marxismus je utopistická teorie v nejhorším slova smyslu, realizovatelná pouze prostřednictvím totalitní praxe. Barbara Goodwinová | Detail citátu

Vare, Vare, redde mihi legiones meas! (Vare, vrať mi mé orly (legie) - zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.) Augustus | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou paměti, učitelkou života a poslem minulosti. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Nebohý Říme, co teď budeš bez svého nepřítele! (Po pádu Kartága) Římský senátor | Detail citátu

Dějepis bude jednou zařazen do oboru vědecké fantazie. Až bude trochu víc vědecký. Gabriel Laub | Detail citátu

Bourboni se ničemu nenaučili a nic nepochopili. Jsou nepoučitelní. Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Někdo se pod bagančaty tyrana tváří, jako by byl pod pantoflem Múzy. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. Gabriel Laub | Detail citátu

Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně (od Pyrenejím k Himalájím). Historik x.y. | Detail citátu

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.