Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.

Autor citátu: Charles Dickens     Kategorie: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie ostatní

Hlad je špatným rádcem. Vergilius | Detail citátu

Otevřenost je proti lidské povaze, tak jako vstávání v pět ráno. Jack Welch | Detail citátu

Je lepší odepsat 90% lidí a upoutat pozornost zbývajících 10% než mít mírný úspěch u všech. Kjell A Nördström | Detail citátu

Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Užij dne! Quintus Horatius | Detail citátu

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. Paul Tillich | Detail citátu

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu. LAOC´ | Detail citátu

Hlas lidu je posvátný. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit. Jan Neruda | Detail citátu

Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli. Zig Ziglar | Detail citátu

Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. John Lennon | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Kdo se nemůže soustředit sám v sobě, ten vida neuvidí, slyše neuslyší, ochutnávaje nerozezná chuti. Konfucius | Detail citátu

Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností. Mark Twain | Detail citátu

Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze prostřednictvím myšlení je možná lidskost. T.A.Harris | Detail citátu

Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit. Michel de Montaigne | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

Představivost vládne světu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Pokud jde o strategii, méně hloubejte a více dělejte. Jack Welch | Detail citátu

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. Aischylos | Detail citátu

Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Karel Čapek | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek lásky. Buddha | Detail citátu

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí. W.B Yeats | Detail citátu

Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Takzvaná věrnost není často ničím jiným než nedostatkem fantazie. Felix Mendelssohn | Detail citátu

A management buzzwords is like a movie star with whom we fall in love. Dr. Moog | Detail citátu

Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm. Božena Němcová | Detail citátu

Je dobito. Objímal jsem stromy, četl Káju Maříka a nečetl noviny. Díky tomu jsem duševně zdráv. Miloš Zeman | Detail citátu

Cíle jsou jako sny. Probuďte se a uvědomte si realitu. Steve Rivkin | Detail citátu

Ruka pracovitých panovati bude. Bible | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu! Johannes Becher | Detail citátu

Neber na sebe více, než se dá unést. Rovnováha je bezpečnější než převaha. Démokritos | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel | Detail citátu

Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě. Bible | Detail citátu

Výchova odkrývá schopnosti, netvoří je. Voltaire | Detail citátu

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! Božena Němcová | Detail citátu

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. František Palacký | Detail citátu

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili. Tomáš Baťa | Detail citátu

Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice! It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. W.J.Bryan | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné. Quintus Horatius | Detail citátu

Jen málo věcí je tak mocných jako omluva za naše slova a činy. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Láska je proměnlivá jako tvar oblaků na nebi. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.