S ohledem na to, že věrnost je něco relativního, nelze ji v žádném případě absolutizovat.

Autor citátu: Clair René     Kategorie: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie manželství

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Sainte-Beuve Charles Augustin | Detail citátu

Štěstí ženatého muže spočívá v množství žen, se kterými se neoženil. Oscar Wilde | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: mladí lidé ještě ne, staří už ne. Bacon Francis | Detail citátu

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti. Samuel Johnson | Detail citátu

Manželství je klíčem k lidskému životu. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Manželství je nájemný byt. V říjnu se nastěhujeme a v lednu odcházíte. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Mám rád pořádek, čisté prostředí, klid, skromnost, upřímnost, poctivost a slušnost. Ale přesto - doma je doma. Jiří Robert Pick | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Manželství je příliš vážná věc, než aby se přenechala na starost jen manželům. Václav Dušek | Detail citátu

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek. Neboť věci mají tím větší hodnotu, čím jsou vzácnější. Benjamin Franklin | Detail citátu

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod. Marcel Achard | Detail citátu

Manželka ztrácí v manželství pro manžela rychleji půvab než manžel pro manželku. V lásce je tomu naopak. Charlet Pinot Duclos | Detail citátu

Nikde nevidím nikoho, kdo by si manželstvím polepšil. Všichni moji ženatí vrstevníci jsou plešatí a nespokojení. George Gordon Byron | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Honoré de Balzac | Detail citátu

Buďme k sobě tak cizí, jako bychom byli manželé již drahnou dobu, a tak slušní, jako bychom jimi vůbec nebyli. William Congreve | Detail citátu

Lidská společnost by byla o mnoho snesitelnější, kdyby všechny ženy byli vdané a všichni muži svobodní. Twain Mark | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou má za jedinou. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. Jan Sobotka | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí. Španělské přísloví | Detail citátu

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání. Karl Kraus | Detail citátu

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. George Gordon Byron | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Achard Marcel | Detail citátu

Správně vychovaný muž žije u své milenky a umírá u své manželky. Henry Becque | Detail citátu

Existují dva druhy mužů. Chytří a ženatí. České přísloví | Detail citátu

Manželství je dobré pro dobré. Španělská přísloví | Detail citátu

Měli bychom se ženit jen s krásnými ženami - jinak nemáme vyhlídku, že se jich zbavíme. Danny Kaye | Detail citátu

V manželství se mohou cítit spokojeni jen ti, kdo do něj vstupovali s vlastnostmi trvalými. József Eötvös | Detail citátu

Člověk by měl mít manželku, zejména, je-li ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Muž, který touží po šťastném manželství, musí držet pusu zavřenou a šekovou knížku otevřenou. Groucho Marx | Detail citátu

Špatná manželka, která umí vařit a nevaří, ještě horší ta, která neumí vařit a vaří. N.N. | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Gabriel Laub | Detail citátu

Smyslem manželství je mimo jiné i to, že je zdrojem příjemnosti, hezkých chvil. Jedině tak může konkurovat onomu svobodnému životu, po kterém tolik manželských párů touží, který vidí jako smysl svého života. J. Cibulec | Detail citátu

Když otec poručí a matka taky, strýc pomůže a teta poradí, když tomu lidi budou chtít a chlapci budou brát - vdám se. Polská přísloví | Detail citátu

Manželství je zlo, ale nutné. Menandros | Detail citátu

Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji. N.N. | Detail citátu

Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit. Oscar Wilde | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Ženy některých mužů nevědí, co tito chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí velmi dobře. Edgar Faure | Detail citátu

Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost. André Maurois | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Že se nestydíš bít ženu v neděli, když na to máš pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu... Ilja Ilf | Detail citátu

Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám. Milan Růžička | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.