Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt.

Autor citátu: Corneille Pierre     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Štěstí je v podstatě ukazatelem míry seberealizace. Carl Friedrich von Weizsäcker | Detail citátu

Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke | Detail citátu

Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se i láme. Publilius Syrus | Detail citátu

Štěstí je trvalým a odůvodněným pocitem uspokojení ze života. Dorothy Thompsonová | Detail citátu

Největším štěstím a největším neštěstím je nic víc si nepřát. Sylva Carmen | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. České přísloví | Detail citátu

Opravdové štěstí bez osamělosti je nemožné. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Kdo není romantik, snad ani nemůže v životě být šťastným. Eduard Martin | Detail citátu

V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Nejhorší je návyk na stálé štěstí. Publilius Syrus | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman | Detail citátu

Všichni bychom měli nalézt štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Kdo honí štěstí, sám je štván. Alois Jirásek | Detail citátu

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy. Albert Camus | Detail citátu

Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Veškeré své štěstí vlož do okamžiku. André Gide | Detail citátu

Když se tvrdívá, že nejšťastnější jsou ti lidé, kteří nejméně cítí, vzpomenu si vždy na indické přísloví: "Sedět je lepší než stát, ležet je lepší než sedět, ale nejlepší je být mrtev." Ricarda Huchová | Detail citátu

Ke štěstí stačí být moudrý. Antisthenés | Detail citátu

Naše touhy se stále křižují a v životním zmatku se zřídka stává, aby se štěstí sneslo na touhu, která si je žádala. Marcel Proust | Detail citátu

Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité. Ernest Hemingway | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. Česká přísloví | Detail citátu

Svini vleze štěstí samo do rypáku. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Že jsme byli šťastni, pochopíme až když se nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když onemocníme. My dovedeme buď po štěstí toužit, anebo na ně vzpomínat. Dušan Radovič | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Carlyle Thomas | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinské přísloví | Detail citátu

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nikdy nejsme tak šťastní ani tak nešťastní, jak si myslíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. Maurice Maeterlinck | Detail citátu

Dnes mě navštívilo štěstí. Přišlo se rozloučit. Wade Eugene | Detail citátu

I štěstí bolí, protože když je máme, víme, že pomine. Emanuel Bodman | Detail citátu

Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. Keller Gottfried | Detail citátu

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný. Epikúros | Detail citátu

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Štěstí plyne z přibližování se k dobrému, k cestě k dobrému. Jirásek Alois | Detail citátu

Člověk by si měl rozmyslet, zda chce být volem jen kvůli tomu, aby si na něho mohlo štěstí sednout. N.N. | Detail citátu

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. Thomas More | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonská přísloví | Detail citátu

Štěstí lidi zmate víc než neštěstí. Martin Luther | Detail citátu

Tam je hezky, kde nejsme my. Běloruské přísloví | Detail citátu

Buď člověkem a budeš šťasten. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Tajemství jak si udržet dobrou mysl, spočívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a v umění vážit si i malých radostí. Smiles Samuel | Detail citátu

O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví. Marie Pujmanová | Detail citátu

Zášť se chechtá, štěstí se usmívá. František Vymazal | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.