Nemůžeme být všichni šťastni. Na světě není tolik štěstí.

Autor citátu: Dušan Radovič     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu. Menandros | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. Halen | Detail citátu

Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi. Africké přísloví | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. Claudius Matthias | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty s nimiž se spojilo. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Štěstí se nečekaně samo oznámí. Náhodou zívne pes - a moucha vlítne psovi do tlamy. Japonská přísloví | Detail citátu

Jednej tak, abys byl štasný, ne aby ses štastným jen zdál. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Julius Lohmeyer | Detail citátu

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Pokládáme za naprosto přirozené, že ostatní lidé nemají štěstí. Že sami nemáme štěstí, to je vždycky naprosto nepochopitelné. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena. Epikúros | Detail citátu

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít také dobře. Aurelius Marcus | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. Česká přísloví | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke | Detail citátu

Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho, co máme. Friedrich Koenig | Detail citátu

Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější. Plinius Mladší | Detail citátu

Názory lidí jsou částí jejich štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Existuje štěstí, ale neznáme je. Což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Štěstí přeje odvážným. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. Bruno Giordano | Detail citátu

Člověka stojí vždy mnoho usilí, aby přesvědčil sám sebe, že je šťastný. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínské přísloví | Detail citátu

Nemůžeme- li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí. Aristoteles | Detail citátu

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Budha | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Očekávané štěstí je motorem lidského života. Anton Semjonovič Makarenko | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Být šťastný znamená mít to, co srdce potřebuje. Jörg Zink | Detail citátu

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho. Blaise Pascal | Detail citátu

Hluboký pád přivodí často největší štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Štěstí má, kdo něco zná a pracuje. August Paul von Wassermann | Detail citátu

Buď člověkem a budeš šťasten. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. České přísloví | Detail citátu

Nic nestárne tak rychle jako štěstí. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Lincoln Abraham | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Čapek Josef | Detail citátu

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. Keller Gottfried | Detail citátu

Šťasten, třikrát šťasten člověk, jehož zakalují životní strasti. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest. Otto František Babler | Detail citátu

Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila. Pascal Blaise | Detail citátu

Štěstí je rozkoš bez pokání. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Pracuj usilovně u svých vesel. Štěstí je vítr, který Ti možná foukne do plachet. Portugalské přísloví | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.