Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka.

Autor citátu: Emil Krotkij     Kategorie: knihy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie knihy

V literatuře je po lehké stravě větší poptávka než po silné výživě. Aleksander Świetochowski | Detail citátu

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší. Karol Irzykowski | Detail citátu

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž mi spisovatelé nejvíce lžeme. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Inspirace - to je, když člověk dře jako kůň. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším. Gabriel Laub | Detail citátu

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Konfucius | Detail citátu

Člověk by měl číst jen to, co obdivuje. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Některé politologické, sociologické nebo psychologické knihy jsou vynikající - dokáží na šesti stech stránkách vyjádřit skoro tolik jako jeden vtip. Gabriel Laub | Detail citátu

Próza je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé řádky končí ještě před koncem. Jeremy Bentham | Detail citátu

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. Čínská přísloví | Detail citátu

Mravnostní cenzura je orgán, který vyškrtává z knih a jiných tiskovin následující slova: 36 řádek zabaveno. Jiří Suchý | Detail citátu

Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím. Maxim Gorkij | Detail citátu

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré. Joseph Joubert | Detail citátu

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Stručnost je vlastnost, která ochrání špatné dílo před přísnými výtkami a čtenáře před nudou. Ludwig Börne | Detail citátu

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čitatele. Vladimír Just | Detail citátu

Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé. Vladimír Jiránek | Detail citátu

Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne. George Macaulay Trevelyan | Detail citátu

Volům leží knihy v žaludku. Gabriel Laub | Detail citátu

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. Denis Diderot | Detail citátu

Tváří v tvář vyhlášce mi literatura připadá strašně zbytečná. Miroslav Holub | Detail citátu

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje. Čínská přísloví | Detail citátu

Knihami mrtví poučují živé. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. Bernard Bolzano | Detail citátu

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. Jerry Seinfeld | Detail citátu

Hodnotu mají jen staré knihy. Novou si přece každý může napsat sám. Gabriel Laub | Detail citátu

Rozumím si s veřejností velmi dobře. Ona neposlouchá, co já říkám, a já zase neříkám, co by ona chtěla poslouchat. Karl Kraus | Detail citátu

Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. Marcel Proust | Detail citátu

Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní. Anatole France | Detail citátu

Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů. Norbert Wiener | Detail citátu

Ani slovníky nesmíme brát doslova. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře, aby poznávali svět prostřednictvím nudy. Alexej Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih. William Saroyan | Detail citátu

Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. Ladislav Klíma | Detail citátu

Slovníky jsou jako hodiny. Nejhorší je lepší než žádný a ani ty nejlepší nelze brát za zcela spolehlivé. Samuel Johnson | Detail citátu

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka. Emil Krotkij | Detail citátu

Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít. George Bernard Shaw | Detail citátu

Knihy jsou nádobami ducha. Thomas Mann | Detail citátu

Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem. Eda Kriseová | Detail citátu

Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak. Karl Kraus | Detail citátu

Nikdo nečte. Když už čte, tak nerozumí. A když čte a rozumí, stejně zapomene. Stanislaw Lem | Detail citátu

Konec dílo krášlí. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius Zeyer | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.