Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností.

Autor citátu: Epikúros ze Samu     Kategorie: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie život

Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým. Pořád musíme přesouvat hranici. Jules Renard | Detail citátu

Člověk se celý život jenom za něčím žene a pořád někam spěchá, ale jakoukoliv cestou dojde pouze na konec svého života. Friedrichová Anna | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život. Robert Fulghum | Detail citátu

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Svět je velké jeviště: Přijdeš, odehraješ a odejdeš. Claudius Claudianus | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý. Lucretius Titus Carus | Detail citátu

Někdy prostě člověk nemůže udělat to co chce, ale to co je správné! Vašutová Adéla | Detail citátu

Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek tragické předtuchy, který v něm není? André Maurois | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé by občas potřebovali den volna od života. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Kdo vládne okamžikem, vládne životem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Hal Urban | Detail citátu

Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Životní statečností je vážit si života i těžkého. Josef Čapek | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát, stačí to jen pochopit. Curie-Sklodowská Marie | Detail citátu

Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. Tomáš Janovic | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Skutečně žít, znamená rázně jednat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Reverdy Pierre | Detail citátu

Běhej pro život, ale nežij pro běh. Uhlenbruck Gerhard | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život. Vasilij Vasiljevič Rozanov | Detail citátu

Neuróza je často signálem, že je třeba v životě něco změnit, že jsme vešli do slepé uličky a tím zabrzdili normální vývoj. Antoni Kepiński | Detail citátu

Není pořád májový večer. Holandská přísloví | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Marcel Achard | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Lidé by občas potřebovali den volna od života. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Měli bychom vyjít od posledního dechu člověka, abychom pochopily jakou podobu měl jeho život a jaký význam náleží čemukoliv co prožil. Teprve smrtí je hotovo mládí i narození člověka. Fuks Ladislav | Detail citátu

Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství. Werich Jan | Detail citátu

Proč mi všichni říkají mlč, když si chci promluvit? Proč mi všichni říkají nebreč, když se mi chce plakat? Proč mi všichni říkají miluj, když není kdo by mě měl rád? Budou mi také všichni říkat dýchej, až budu umírat?! Karen | Detail citátu

Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka ano. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Nejveseleji žije ten, kdo umí sám sebe napálit. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Jsou jen dvě cesty, jak žít svůj život. Jedna je, jako by nic nebyl zázrak. Druhá je, jako by všechno byl zázrak. Henry van Dyke | Detail citátu

Žij naplno, protože nevíš co bude zítra. N.N. | Detail citátu

Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života. Všechno se pak kolem soustředí. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas. Čapek Karel | Detail citátu

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett | Detail citátu

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Georgie Moore | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

I love deadlines. I like the whoosing sound they make as they fly by. Douglas Adams | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.