Člověk rád počítá své potíže, ale neumí počítat své radosti.

Autor citátu: Fjodor Michajlovič Dostojevskij     Kategorie: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie lidé

Existují lidé, kteří po uzavření dohody fifty-fifty trvají na tom, že ta pomlčka patří jim. Laurence Peter | Detail citátu

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh. Blaise Pascal | Detail citátu

Je zajímavé, že lidé potřebují nejrozmanitější rady pro život a že většina sama nemyslí, ale čeká na nějakou radu. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery. Jeden který ukazuje, jeden který má, a jeden který si myslí že má. Alphonse Karr | Detail citátu

Člověk má takovou cenu jako jeho čas, nikoliv jako jeho doba. Gabriel Laub | Detail citátu

Pohodlí činí z lidí děti, obtíže z nich činí muže. Samuel Smiles | Detail citátu

Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní. Anatole France | Detail citátu

Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda - ale je to třtina myslící. Blaise Pascal | Detail citátu

Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny. Africká přísloví | Detail citátu

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat. Albert Einstein | Detail citátu

Člověk je tím, za co ho pokládájí. Friedrich Schiller | Detail citátu

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. Čínská přísloví | Detail citátu

Člověk nechce znát hranice svých možností. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé mají dobrou vůli posloužit, avšak jen do té doby, dokud nemají příležitost to dokázat. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Úcta k druhým je důvodem, proč si člověk váží sám sebe. John Galsworthy | Detail citátu

Člověk tím méně potřebuje, čím méně si žádá. Latinská přísloví | Detail citátu

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. Mark Twain | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Nejlépe poznáš člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš. Jean Paul | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Marcel Achard | Detail citátu

Není ani tak rozhodující, kam vás lidé pošlou jako to, kde sami nakonec skončíte. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo. Plinius | Detail citátu

Nejužitečnější pro člověka je, když nemluví o věcech, které mu nepřináleží. Arabská přísloví | Detail citátu

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti. Pythagoras | Detail citátu

Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části - jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude! Josef Čapek | Detail citátu

Člověk si je vždycky více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči druhým. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti. Albert Camus | Detail citátu

Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe. Alexander Pope | Detail citátu

Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu. August Kotzebue | Detail citátu

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Čínská přísloví | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Kdo nemá charakter, není člověk, ale věc. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou dost významní, se rádi dělají velkými. Friedl Beutelrock | Detail citátu

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému. Immanuel Kant | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Jean Dutourd | Detail citátu

Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě. Mark Twain | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Christian Morgenstern | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost. Člověk není nic jiného než jeho život. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha. Svého obhájce a soudce. Franz Kafka | Detail citátu

Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi. Alexander Pope | Detail citátu

Ryba nemůže žít bez vody, člověk bez lidí. Uzbetská přísloví | Detail citátu

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. Michel de Montaigne | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.