Přátele hodnotíme podle toho, jak se k nám mají.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Kategorie: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie přátelství

Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe. Slovinská přísloví | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a strachu. Maurois André | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabská přísloví | Detail citátu

Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého. Arabská přísloví | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. České přísloví | Detail citátu

Přátelství je šťastný a nezávislý slib, který dáme sami sobě a který přes všechny vášně, zájmy, soupeření a náhody mění přirozenou náklonost v dohodu již předem nezměnitelnou. N.N. | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají. William Somerset Maugham | Detail citátu

Žebrák - člověk, který spoléhal na pomoc přátel. Ambrose Bierce | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. N.N. | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese. Twain Mark | Detail citátu

Přítel je člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá. Gabriel Laub | Detail citátu

Přátelství je zasnoubení dvou duší. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. Francois Quesnay | Detail citátu

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. Jack London | Detail citátu

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. Anglická přísloví | Detail citátu

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl očekávat. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos | Detail citátu

Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným. Romain Rolland | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Tristan Bernard | Detail citátu

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z ocele si připni k srdci. Shakespeare William | Detail citátu

Věrný přítel je medicínou duše. Latinská přísloví | Detail citátu

Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dřive, než by o to požádal. N.N. | Detail citátu

Kouzlo novosti setře vady v čerstvých vztazích stejně jako dlouhý zvyk v těch starých. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

Dočtete se, že máte odpouštět svým přátelům, ale nikdy se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům. N.N. | Detail citátu

Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Jan Werich | Detail citátu

Lepší je být na světě bez peněz než bez přátel. Německé přísloví | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. České přísloví | Detail citátu

Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty. Cikánská přísloví | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Pascal Blaise | Detail citátu

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. Milan Kundera | Detail citátu

Člověk je člověku nejlepším lékem. Africké přísloví | Detail citátu

Nehraď se plotem, hraď se přáteli. České přísloví | Detail citátu

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert Hubbard | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.