Na celém světě není nic, oč bychom se měli víc bát než milión dolarů - kromě deseti miliónů dolarů.

Autor citátu: G. W. Johnson     Kategorie: peníze

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie peníze

Ex oriente lux, ex occidente luxus. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nadbytek bohatství je nedotknutelný úvěr, ke kterému je vlastník nadosmrti upoután, aby jej spravoval pro dobro společnosti. Andrew Carnegie | Detail citátu

Za bohatstvím vždy je starost a roste touha stále více ho mít. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele. William Shakespeare | Detail citátu

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím. George Orwell | Detail citátu

V životě je levné všechno, co lze zaplatit penězi. Ale - kdo na to má? Gabriel Laub | Detail citátu

Beztrestnost - bohatství. N.N. | Detail citátu

Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví. Albius Tibullus | Detail citátu

Kdo je spokojen s ničím, má vše, čeho je mu třeba. Nicolas Boileau-Despréaux | Detail citátu

Lepší málo nežli nic. A tím líp, čím je toho víc. N.N. | Detail citátu

Hrabivost vzrůstá úměrně s růstem bohatství. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Je příjemné brát si z velké hromady. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Peníze často stojí příliš mnoho. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Kdo rychle dává, dvakrát dává, neboť kdyby chvíli přemýšlel, dal by polovic. František Vymazal | Detail citátu

Peníze nám pomáhají snášet chudobu. Alphonse Allais | Detail citátu

Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude. Latinská přísloví | Detail citátu

Nikdy jsem neměl ctižádost být nejbohatším mužem na hřbitově. T. L. Ureh | Detail citátu

Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek. José Eustasio Rivera | Detail citátu

Zlato dokáže snáz překonat bdělou stráž, umí rozrazit zdi lépe než mocný blesk. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

U většiny lidí máš cenu jen svého vlivu a svých příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jdeš si pro dědictví a musíš zaplatit pohřeb. Židovská přísloví | Detail citátu

Líbil by se mi život chudáka se spoustou peněz. Pablo Picasso | Detail citátu

Faleš bohatství spočívá v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme více, máme-li více. Ernesto Cardenal | Detail citátu

Bohatství roste a lidé upadají. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobita penězi. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoli původu. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo. Jacques Tati | Detail citátu

Peníze jsou nenasytné, samotným se jim stejská, chtějí se rozmnožovat. Edward Albee | Detail citátu

Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Peníze jsou jako sekera, která rozetne i dobré přátelství. Malajská přísloví | Detail citátu

Peníze nám pomáhají rozvíjet svou vnější svobodu. Miloš Kopecký | Detail citátu

Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život. Josef Čapek | Detail citátu

Nezáviď boháčům! Jeden francouzský mudrc bystře podotkl, že často nosívají veselí nosičové v pozlacených nosítkách naříkajícího pána. Kozma Prutkov | Detail citátu

Největší bohatství má ten, kdo si žádné nežádá. Latinská přísloví | Detail citátu

Mravnost bývá výsledkem příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mnoho lidí ve Skotsku má křivou páteř, protože jen málo Skotů kupuje noviny, ale všichni je chtějí číst. Denis Harwey | Detail citátu

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik. Henry Ford | Detail citátu

Přepych kazí bohaté i chudé, jedny majetkem, druhé chtivostí. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Celý svůj velký majetek získal v rámci malé privatizace. Lech Przeczek | Detail citátu

Na břich si lehnouti a hřbetem se přikrýti. Česká přísloví | Detail citátu

Máš-li zdárného syna, k čemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna, k čemu je ti pak bohatství? Turecká přísloví | Detail citátu

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. Latinská přísloví | Detail citátu

Bez peněz je i světlo tmavší. Litevská přísloví | Detail citátu

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mladým lidem se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou, vědí to už najisto. Oscar Wilde | Detail citátu

Peníze nejsou všechno. Ale v každém případě nám umožňují zachovat kontakt s dětmi. Vladimír Kostiha | Detail citátu

Bohatství mění mravy, nikoliv k lepšímu. Latinská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.