Lidé by rádi fandili umělcům - ale musí vidět nějaký zápas.

Autor citátu: Gabriel Laub     Kategorie: umění

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie umění

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů proto, že se dali na umění. Paul Gauguin | Detail citátu

V umění, jako v průmyslu - kdo později začíná, je vybaven moderněji. A má lepší předpoklady pro standardizaci. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec. Josef Čapek | Detail citátu

Pegasové lítají nízko - budou pršet ceny. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Tolik pohodných - a jen jeden Pegas! Ivan Cimerman | Detail citátu

Umění se nás musí zmocňovat, musí nás strhnout. Tímto způsobem sděluje umělec ostatním své vášnivé fluidum. Auguste Renoir | Detail citátu

I chrám umění má své kostelníky a své žebráky. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělecké dílo je výrazem nesdělitelné skutečnosti, kterou se člověk pokouší sdělit jiným - a kterou se někdy podaří sdělit. To je jeho paradox a jeho pravda. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Umění, jen si to přiznejme, je v moderním světě hodně nedbalou věcí. Ale právě tak vysoce vzácnou, hodnou vysoké náruživosti. Josef Čapek | Detail citátu

Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Gustave Flaubert | Detail citátu

Skromný umělec může vytvořit krásný vyšívaný kapesník. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval. Jan Blahoslav | Detail citátu

V umění lze mísit všechny styly, ale směs musí mít styl. Gabriel Laub | Detail citátu

V umění nejsou jen samí bohové. Na jednoho Apollóna připadají dva páry koní. Emil Krotkij | Detail citátu

Umělecké dílo je prohlašováno za nesrozumitelné podle staré zásady ze Švejka: "Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mír schlafen." Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě. Karl Marx | Detail citátu

Když mlčí múzy, hovoří manželky umělců. Michal Turovskij | Detail citátu

Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása. Oscar Wilde | Detail citátu

Umělecká skutečnost je v nitru umělcově. Josef Čapek | Detail citátu

Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka. Karel Čapek | Detail citátu

Umělec nepotřebuje kritiku. Umělec potřebuje ocenění. Když potřebuje kritiku, není to umělec. G. Steinová | Detail citátu

Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil. Pablo Picasso | Detail citátu

Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva. Josef Čapek | Detail citátu

Když na umělecké dílo nikdo neštěká, neštěkne po něm ani pes. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění není demokratické. V umění nemusí vždycky nutně vyhrát dobrý žák. Vyhraje vyvolený, ten, který se rodí s malou hudbou v sobě a umí vidět pravdu světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Lidé by rádi fandili umělcům - ale musí vidět nějaký zápas. Gabriel Laub | Detail citátu

Není třeba věřit tomu, co umělec říká. Věřte tomu, co dělá. Jedině na tom záleží. N.N. | Detail citátu

Prý existují díla, která jsou nesrozumitelná, výstřední a šokující - a přesto nejsou umělecká. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život. Oscar Wilde | Detail citátu

Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti. Anatole France | Detail citátu

Nové slovo v umění může říci jen člověk, který není natolik vzdělaný, aby věděl, že všechno už bylo řečeno. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělecká tvorba je proces, ve kterém se autor často odsoudí sám. Ladislav Muška | Detail citátu

Umění je krásná pravda - naprosto ne krásná lež. Josef Čapek | Detail citátu

Umění je květ života celé společnosti. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

V obchodě a v umění nejvíce zdržují lidé, kteří nevědí co chtějí, ale chtějí jen to a nic jiného. Gabriel Laub | Detail citátu

Architekt je člověk, který má místo fantazie pravítko. Andrea Mutnjakovič | Detail citátu

Cílem umění není sen, nýbrž život. Romain Rolland | Detail citátu

Umělec navštěvuje muzeum. Pedant se tam odstěhuje. George Santayana | Detail citátu

Nejen znásilnění činí umění neplodným, také sebeukájení. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním. Jan Bauch | Detail citátu

Věda je všem národům společná, v umění však musejí dbát vlastního charakteru. Giuseppe Verdi | Detail citátu

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností. Josef Čapek | Detail citátu

Umělec musí mít životní názor, ale nemá ho nakládat na hřbet své tvorby jako na soumara. Má-li filozofii, projeví se u něho, i kdyby maloval samá zátiší se dvěma slanečky. Jiří Mucha | Detail citátu

V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku. Josef Čapek | Detail citátu

Umění vyvolává přání uskutečnit sen. Dává důvěru, že ten sen uskutečnitelný je. Jiří Mucha | Detail citátu

Zásada, že umělcem může být každý, neznamená demokratizaci umění, nýbrž její opak - pohrdání čtenáři, posluchači a diváky. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění a život má totožný smysl. Blaise Pascal | Detail citátu

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost. Miroslav Horníček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.