Manželství se možná udrží jako instituce, když přestane zasahovat do vztahů sexuálních.

Autor citátu: Gabriel Laub     Kategorie: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie manželství

Manžel mi přišel na nevěru a udělal mi permanentní make up. Nováková Martina | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. George Bernard Shaw | Detail citátu

Měli bychom se ženit jen s krásnými ženami - jinak nemáme vyhlídku, že se jich zbavíme. Danny Kaye | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Není nad ubožejší věc než manžel. Vilardová Ester | Detail citátu

Spokojené manželství je, když žena ví co chce, a manžel jí to uskuteční. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Manželství je přístav klidu - kdo má ještě páru v těle, nemá tam co hledat. Gabriel Laub | Detail citátu

Většina manželství se nevydaří, protože muži se žení z úplně jiných důvodů než ženy. Johannes Urzidil | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Manželství bez dětí, den bez slunéčka. České přísloví | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž. Jiří Žáček | Detail citátu

Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec. Lansky Paul | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill | Detail citátu

Manželství je velké zlo. Nesmíme však zoufat. Dobrý advokát to spraví. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem. Sokrates | Detail citátu

V manželství je to jako v tanci - vždycky jeden vede druhého. N.N. | Detail citátu

Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo zadarmo. Franklin P. Jones | Detail citátu

Nešťastná manželství neexistují, jinak by totiž musela existovat i šťastná. Gabriel Laub | Detail citátu

Podařené manželství je div světa. Jan Werich | Detail citátu

Ve sporu mezi manželstvím a staromládenectvím platí toto: ať zvolíš, co zvolíš, budeš toho litovat Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Zda dva lidé učinili dobře, když spolu uzavřeli sňatek, to nemůžeme o jejich stříbrné svatbě ještě říci. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Manželství je velmi dobrá instituce, ale já nejsem pro instituci zralá. Mae Westová | Detail citátu

Proti zkušené ženě má muž jedinou zbraň - svůj klobouk. Vždy si jej může nasadit a prchnout. John Barrymoore | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženy se vdávají, aby se zbavily mrzutého šéfa, a dostanou místo něho unaveného manžela. Michael Schiff | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Jean Paul | Detail citátu

Ženatí muži žijí déle - nebo jim to alespoň připadá. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad. Ulpianus | Detail citátu

Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení. Daniel Kroupa | Detail citátu

Muž se žení, protože se nudí, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba dva se zklamou. Oscar Wilde | Detail citátu

Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje. Maurois André | Detail citátu

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Charlie Chaplin | Detail citátu

Velkou otázkou v manželství je, zda lze udržet lásku pří životě konzervami. Maurice Chevalier | Detail citátu

V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Jsou muži, jejichž žena vskutku neví co chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí. Faure Edgar | Detail citátu

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Helen Rowlandová | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Marcel Achard | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italské přísloví | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

Zaručený způsob, jak žena dosáhne toho, aby se dotírající muž držel zpátky, je provdat se za něho. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.