Život je na doživotí.

Autor citátu: Gabriel Laub     Kategorie: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie život

Život se nepíše, život se žije. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Život je jako jazzová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde. Armstrong Louis | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Měli bychom vyjít od posledního dechu člověka, abychom pochopily jakou podobu měl jeho život a jaký význam náleží čemukoliv co prožil. Teprve smrtí je hotovo mládí i narození člověka. Fuks Ladislav | Detail citátu

Sněte o tom o čem chcete snít, jeďte tam kam chcete jet, buďte tím kým chcete být, protože život je jen jeden a jen jedna šance dělat všechny věci, které chcete dělat. Zemková Michaela | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos | Detail citátu

Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl. Chamberlain Diane | Detail citátu

Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal. Emile Verhaeren | Detail citátu

Staňte se někomu nezbytným a nikomu neztěžujte život. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Láska a životy svých blízkých se nikdy nedají nahradit těmi které milujeme a pro které se bezhlavě obětujeme. Odlas Jiří | Detail citátu

Vzpomínky nám zkrašlují život, ale jen zapomínáního činí snesitelným. Balzac Honoré de | Detail citátu

Život spíše zakoušíme, než poznáváme. Josef Čapek | Detail citátu

V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Nejlepší věci v životě jsou zdarma. Benny Goodman | Detail citátu

Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky. Jean Arp | Detail citátu

Miluji život, jsem do něj vášnivě zamilovaný a budu mít tu čest mu to dokázat. Maxim Gorkij | Detail citátu

Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění. Romain Rolland | Detail citátu

Kdo ví proč je na světě, snese každý způsob života. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Georgie Moore | Detail citátu

Žít, je povinnost. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Balzac Honoré de | Detail citátu

Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nehte mi život - a jsem spokojen. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nikomu nebyl život dán do vlastnictví, všem byl dán jen do užívání. Tito Lucrezio Caro | Detail citátu

Života nejlepší koření - dělat, k čemu jsme stvořeni. Paul Heyse | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost, člověk není nic jiného než jeho život. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Život není o počtu nadechnutí, ale o chvílích, co nám dech berou. Bathova Kristýna | Detail citátu

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain | Detail citátu

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Celý život je trestem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Moore Thomas | Detail citátu

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když lidé zapomínají na radost ze života, když přijímají královsky dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Jirotka Zdeněk | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Čekání je vlastně požár času života. Miroslav Holub | Detail citátu

Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.