Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný.

Autor citátu: Gilbert Keith Chesterton     Kategorie: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie lidé

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Chytří lidé jsou vždy nejlepší konverzační slovník. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil. Robert Burns | Detail citátu

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo. Jan Procházka | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se i vnitřně odívají, jak to vyžaduje móda. Berthold Auerbach | Detail citátu

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Čínská přísloví | Detail citátu

Lidská povaha je plná rozporů. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk, jenž nikdy nemění své názory, je jako stojatá voda a plodí plazy mysli. William Blake | Detail citátu

Lidstvo se množí mnohem rychleji než jeho celková zásoba myšlenek. Gabriel Laub | Detail citátu

Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti. Albert Camus | Detail citátu

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Zlí lidé rychle stárnou. Indonéská přísloví | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem. Epikúros | Detail citátu

S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem léme než oni. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli. Franz Grillparzer | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nejvznešeněji se tváří, když mají plné kalhoty. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk by chtěl být gigantem - a je hovno kamaráde. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Lidé mají dobrou vůli posloužit, avšak jen do té doby, dokud nemají příležitost to dokázat. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk není nic jiného než řada jeho činů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Detail citátu

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí! Jules Renard | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Škodou mnozí lidé zmoudřeli. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidé, kteří příliš žijí, netvoří. Thomas Mann | Detail citátu

Člověk se vůbec nestane krutý, protože je katem, ale stane se katem, protože je krutý. Denis Diderot | Detail citátu

Nejlépe poznáš člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš. Jean Paul | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Nikdy vás nesmí překvapit, že vás lidé nemají rádi, ale to pro vás nesmí být důvod k tomu, abyste je sám neměl rád. Herbert Casson | Detail citátu

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem? Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují celou epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší. Diogenés | Detail citátu

K navazování nových známostí nás nevede ani tak radost ze změny jako naděje, že se nám budou více obdivovat ti, kdo nás ještě neznají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života. Miroslav Tyrš | Detail citátu

Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost. Erich Fromm | Detail citátu

Lidé vědí, co dělají. Často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají. Ale nevědí, co to dělá, když to dělají. Michel Foucault | Detail citátu

Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Poučení najde člověk ve světě častěji než útěchu. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď! Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Člověk nechce být ani vyrušován, ani rozptylován ve svých slastech. Denis Diderot | Detail citátu

Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo popřáno sluchu. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.