Mnozí manželé jsou jako neúspěšní členové patroly - nemají co hlásit.

Autor citátu: Gunther Philipp     Kategorie: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie manželství

Muž musí mít aspoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která ho očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželství jsou psí dni s umělým kropením. Japonská přísloví | Detail citátu

Manželství je nejen stav blaženosti, ale někdy i soudní proces. Alexis Carrel | Detail citátu

Při svatebním obřadu má tvář vítěze žena, při rozvodu je tomu naopak. Plzák Miroslav | Detail citátu

Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Manželství je opravdu hroznou přítěží - hlavně pro neženaté. Oscar Wilde | Detail citátu

Snažil jsem se princezně Dianě objasnit určité okolnosti z jejich manželství s princem Charlesem, ale neuspěl jsem, protože princezna zcela postrádá schopnost abstraktního myšlení. Arcibiskup z Cantenbury | Detail citátu

Tajemstvím dobrého manželství je, že řadovému představení je vždy znovu dodávána premiérová atmosféra. Max Ophüls | Detail citátu

Sňatek pro peníze - dostal od tchána pěkný kus chleba, ale musel si k tomu vzít ošklivý kus masa. Wilhelm Bush | Detail citátu

Mezi manžely probíhaly boje místního významu. Emil Krotkij | Detail citátu

Mnozí manželé jsou jako neúspěšní členové patroly - nemají co hlásit. Gunther Philipp | Detail citátu

Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje. Maurois André | Detail citátu

Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle. Talmud | Detail citátu

Mnohý si myslí, že je Don Juan, a zatím je jen Faun. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem Joubert Joseph | Detail citátu

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek. Neboť věci mají tím větší hodnotu, čím jsou vzácnější. Benjamin Franklin | Detail citátu

Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec. Lansky Paul | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů. Někdy nevíš, který bolí. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne." Francis Bacon | Detail citátu

Štěstí ženatého muže spočívá v množství žen, se kterými se neoženil. Oscar Wilde | Detail citátu

Po zkombinování dvou platů a přestěhování do společného bytu bude mít manželský pár menší kapesné než měl každý z nich za svobodna. Lansky Paul | Detail citátu

V manželském přístavu se dvě pokojné lodi proměňují v bojové koráby znepřátelených mocností. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím lepší dělník, tím horší manžel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron | Detail citátu

Muži snáší manželství z lásky k ženě. Žena snáší muže z lásky k manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Rolland Romain | Detail citátu

Stará, kdybych tenkrát potkal medvěda, tak ten mě sežral hned, ale ty mě žereš 30 let. Vtip ČR | Detail citátu

Muži se žení proto, aby se naučili starat sami o sebe! Odlas Jiří | Detail citátu

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. Filipínská přísloví | Detail citátu

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství. Franklin Benjamin | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout, že je ženatý. Laub Gabriel | Detail citátu

Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Nešťastná manželství neexistují, jinak by totiž musela existovat i šťastná. Gabriel Laub | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

Většina žen vybírá svou noční košili s větším rozmyslem než svého muže. Coco Chanelová | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Je na čase zrušit instituci manželství - nedá se už na ni vymyslet žádný nový vtip. Gabriel Laub | Detail citátu

Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb. N.N. | Detail citátu

Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž. Jiří Žáček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.